Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisoppilaille. Opetushallitus on päättänyt aamu- ja iltapäivätoiminnan uusista perusteista 19.1.2011. Uusien perusteiden mukaiseen toimintaan tuli siirtyä 1.8.2011.

Aiemmin käytössä olivat 1.8.2004 voimaan tulleet aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet.

Perusteet on toimitettu kaikille sidosryhmille vahvistamisen jälkeen. Lisäkappaleita voi tilata verkkokaupasta.