Ammatillisten perustutkintojen perusteet

Opetushallitus päättää ammatillisten perustutkintojen perusteista.

Tästä osiosta löydät omilta alasivuiltaan tutkinnon perusteet, muut määräykset ja kokeiluohjelmat sekä kansainväliseen käyttöön tarkoitetut todistusliitteet.

Tutkinnon perusteet

Säädösmuutosten johdosta uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet tulivat voimaan 1.8.2015.
1.8.2018 voimaan tulevat perustutkintojen perusteet löytyvät ePerusteet -palvelusta.

Kaikkia tutkintoja koskevat muutokset

Alla olevat muutokset on viety ajantasaisiin ePerusteisiin.

Humanistinen ja kasvatusala

Kulttuuriala

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Luonnontieteiden ala

Tekniikan ja liikenteen ala

Luonnonvara- ja ympäristöala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala