Kansainväliseen käyttöön tarkoitetut todistusliitteet
– Ammattitutkinnot

Humanistinen ja kasvatusala

Vapaa-aika ja nuorisotyö

Special Needs Instruction for Children and Young People (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2003 |
Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2003 |
Specialhandledare av barn och ungdom (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2003 |

Kielitieteet

Community Interpreters (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2006 |
Asioimistulkin ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2006 |
Kontakttolk (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2006 |

Opetus- ja kasvatustyö

Learning support in schools and instruction of morning and afternoon activities (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2011 |
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2011 |
Ledare för skolgång och morgon- och eftermiddagsverksamhet (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2011 |

Muu humanistisen ja kasvatusalan koulutus

Romany Culture Instructors (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2013 | 2010 |
Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2013 | 2010 |
Instruktör i romkultur (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2013 | 2010 |

Vergers (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2005 |
Suntion ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2005 |
Kyrkvaktmästare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2005 |

Kulttuuriala

Käsi- ja taideteollisuus

Animal Plant and Geological Conservation (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2006 |
Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2014 | 2006 |
Naturvetenskaplig konservering (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2006 |

Blacksmiths (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2007 |
Seppäkisällin ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2007 |
Smedsgesäll (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2007 |

Ceramics (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 1996 |
Keramiikkakisällin ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 1996 |
Keramikgesäll (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 1996 |

Engravers (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 1996 |
Kaivertajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 1996 |
Gravör (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 1996 |

Gilders (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2015 | 2008 |
Kultaajakisällin ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2015 | 2008 |
Förgyllare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2015 | 2008 |

Glassblowers (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2014 | 1996 |
Lasinpuhaltajakisällin ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2014 | 1996 |
Glasblåsargesäll (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2014 | 1996 |

Goldsmiths (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 1996 |
Kultasepän ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 1996 |
Guldsmed (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 1996 |

Gunsmiths (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 1998 |
Aseseppäkisällin ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 1998 |
Vapensmedsgesäll (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 1998 |

Handicrafts (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2007 |
Käsityöntekijän ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2007 |
Hantverkare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2007 |

Interior Design (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2014 | 2007 |
Sisustusalan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2014 | 2007 |
Inredningsbranschen (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2014 | 2007 |

Jewellers (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2016 I
Jalometallialan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2016 |

Model-builders (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 1997 |
Mallinrakentajakisällin ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 1997 |
Modellbyggargesäll (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 1997 |

Musical Instrument Makers (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2007 |
Soitinrakentajakisällin ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2007 |
Instrumentbyggargesäll (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2007 |

Painters (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2013 | 2003 |
Maalarin ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2013 | 2003 |
Målare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2013 | 2003 |

Restorers (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2011 | 2002 |
Restaurointikisällin ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2011 | 2002 |
Restaureringsgesäll (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2011 | 2002 |

Sami Crafts (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2006 |
Saamenkäsityökisällin ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2006 |
Sameslöjdsgesäll (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2006 |

Silversmiths (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 1996 |
Hopeasepän ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 1996 |
Silversmed (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 1996 |

Stonecutters (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 1996 |
Kiviseppäkisällin ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 1996 |
Stenhuggargesäll (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 1996 |

Textiles (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2011 I 2005 I
Tekstiilialan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2011 I 2005 I
Textilbranschen (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2011 I 2005 I

Upholsterers (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2011 | 2001 |
Verhoilijan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2011 | 2001 |
Tapetserare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2011 | 2001 |

Viestintä- ja informaatiotieteet

Audiovisual Communication (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2005 |
Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2005 | 2001 |
Audiovisuell kommunikation (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2005 |

Photography (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2006 |
Valokuvaajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2006 |
Fotograf (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2006 |

Information and Library Services (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2016 I 2014 I
Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2016 I 2014 I
Informations- och bibliotekstjänst (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2016 I 2014 I

Teatteri ja tanssi

Stage and Theatre Technology (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2016 I
Esitys- ja teatteritekniikan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2016 I

Theatre (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2005 |
Teatterialan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2005 |
Teaterbranschen (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2005 |

Musiikki

Popular Music Production (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2009 |
Rytmimusiikkituotannon ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2009 |
Producent inom rytmmusik (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2009 |

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Liiketalous ja kauppa

Business Administration, Financing and Accounting (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2005 |
Taloushallinnon ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2005 |
Ekonomiförvaltning (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2005 |

Customs (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2016 | 2009 |
Tullialan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2016 | 2009 |
Tullbranschen (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2009 |

Entrepreneurs (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2013 | 2007 |
Yrittäjän ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2013 | 2007 |
Företagare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2013 | 2007 |

Estate Agency Services (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2011 | 2005 |
Kiinteistövälitysalan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2011 | 2005 |
Fastighetsförmedling (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2011 | 2005 |

Financial Services (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2014 |
Finanssialan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2014 |
Finansbranschen (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2014 |

Financing and Insurance (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2010 |
Rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2010 |
Finansierings- och försäkringsbransch (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2010 |

First-Line Management (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2015 |
Lähiesimiestyön ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2015 |
Arbete som teamledare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2015 |

Foreign Trade (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2003 |
Ulkomaankaupan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2003 |
Utrikeshandel (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2003 |

Marketing Communications (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2009 |
Markkinointiviestinnän ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2009 |
Marknadsföringskommunikation (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2009 |

Messaging and Logistics Services (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2009 |
Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2009 |
Informationsförmedling och logistiska tjänster (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2009 |

Porters (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2011 | 2003 |
Virastomestarin ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2011 | 2003 |
Expeditionsvakt (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2011 | 2003 |

Property Management (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2017 | 2009 |
Isännöinnin ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2017 | 2009 |
Fastighetsförvaltning (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2009 |

Records and Archives Management (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2017 | 2010 |
Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2017 | 2010 |
Dokumentadministration och arkivväsen (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2010 |

Sales (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2005 |
Myynnin ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2005 |
Försäljning (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2005 |

Secretarial Studies (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2005 |
Sihteerin ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2005 |
Sekreterare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2005 |

Luonnontieteiden ala

Tietojenkäsittely

Information and Communication Technology Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2011 I
Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2011 I
Informations- och kommunikationsteknik Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2011 I

Tekniikan ja liikenteen ala

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Building Construction (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2014 | 2007 |
Talonrakennusalan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2014 | 2007 |
Husbyggnad (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2014 | 2007 |

Building Products Industry (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2011 | 2006 |
Rakennustuotealan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2011 | 2006 |
Branschen för byggnadsprodukter (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2011 | 2006 |

Commercial Divers (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2006 |
Ammattisukeltajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2006 |
Yrkesdykare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2006 |

Construction Industry (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2004 |
Rakennustuotannon ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2004 |
Byggproduktion (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2004 |

Construction Sheet-Metal Workers (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2007 |
Rakennuspeltisepän ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2007 |
Byggnadsplåtslagare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2007 |

District Heating Fitters (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2008 |
Kaukolämpöasentajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2008 |
Fjärrvärmemontör (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2008 |

Floor Layers (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2003 |
Lattianpäällystäjän ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2003 |
Golvläggare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2003 |

Heating Equipment Fitters (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2007 |
Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2007 |
Värmeelementsmontör (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2007 |

Infrastructure Construction (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2013 | 2007 |
Maarakennusalan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2013 | 2007 |
Markanläggningsbranschen (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2013 | 2007 |

Land Surveying (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2012 I
Maanmittausalan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 |
Lantmäteribranschen (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 |

Pipefitters (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2008 |
Putkiasentajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2008 |
Rörmontör (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2008 |

Property Maintenance Operatives (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2013 | 2002 |
Kiinteistöpalvelujen (ent kiinteistönhoitajan) ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2013 | 2002 |
Fastighetsskötare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2013 | 2002 |

Refrigeration Fitting (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2011 | 2003 |
Kylmäasentajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2011 | 2003 |
Kylmontör (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2011 | 2003 |

Technical Insulation (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2008 |
Teknisen eristäjän ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2008 |
Teknisk isolerare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2008 |

Water Supply and Sewerage (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2006 |
Vesihuoltoalan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2006 |
Vattenförsörjning (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2006 |

Ventilation Fitters (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2007 |
Ilmastointiasentajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2007 |
Ventilationsmontör (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2007 |

Ventilation System Cleaning (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2005 |
Ilmastointijärjestelmien puhdistajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2005 |
Rengörare av ventilationssystem (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2005 |

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Casting Technology (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2006 |
Valajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2006 |
Avgjutare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2006 |

Foundry Patternmaking (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2006 |
Valumallin valmistajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2006 |
Framställare av gjutmodeller (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2006 |

Industrial Pipefitters (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2000 |
Teollisuusputkiasentajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2000 |
Rörmontör inom industrin (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2000 |

Lift Mechanics (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2013 | 2002 |
Hissiasentajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2013 | 2002 |
Hissmontör (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2013 | 2002 |

Machinists (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2001 |
Koneistajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2001 |
Verkstadsmekaniker (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2001 |

Mechanical Fitters (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2015 | 2003 |
Koneenasentajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2015 | 2003 |
Maskinmontör (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2015 | 2003 |

Metal Processing (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2003 |
Metallien jalostuksen ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2003 |
Metallförädling (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2003 |

Mining (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2015 | 2010 |
Kaivosalan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2015 | 2010 |
Gruvbranschen (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2015 | 2010 |

Plate and Sheet Metal Technology (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2007 |
Levytekniikan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2007 |
Plåtteknik (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2007 |

Plate work and Welding (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2016 I
Levy- ja hitsausalan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2016 |

Ship-building (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2005 |
Laivanrakentajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2005 |
Skeppsbyggare-fartygsbyggare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2005 |

Toolmakers (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2002 |
Työvälinevalmistajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2002 |
Verktygstillverkare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2002 |

Welders (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2005 |
Hitsaajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2005 |
Svetsare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2005 |

Sähkö- ja automaatiotekniikka

Automation Assemblers (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2013 | 2003 |
Automaatioasentajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2013 | 2003 |
Automationsmontör (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2013 | 2003 |

Electrical Network Engineering (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 |
Sähköverkkoasentajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 |
Elnätsmontör (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 |

Electricians (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2010 | 2003 |
Sähköasentajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2010 | 2003 |
Elmontör (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2010 | 2003 |

Electronics and Power Industry (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2002 |
Elektroniikka- ja sähköteollisuuden ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2002 |
Elektronik- och elindustrin (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2002 |

Power Industry (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2013 I
Sähköteollisuuden ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2013 I
Elindustrin (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2013 I

Household Appliance Fitters (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2015 | 2004 |
Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2015 | 2004 |
Installatör av hushållsmaskiner (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2015 | 2004 | 2004 I

Power Plant Mechanics (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2004 |
Sähkölaitosasentajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2004 |
Elverksmontör (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2004 |

Power Plant Operators (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2001 |
Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2001 |
Operatör vid kraftverk (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2001 |

Rail Traffic Safety Device Fitters (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2009 |
Kiskoliikenteen turvalaiteasentajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2009 |
Installatör av säkerhetsanordningar i spårbunden trafik (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2009 |

Tieto- ja tietoliikennetekniikka

Computer Mechanics (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2006 I
Tietokoneasentajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2006 I
Datormontör (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2006 I

Electronics Assemblers (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2001 I
Elektroniikka-asentajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2001 I
Elektronikmontör (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2001 I

Telecommunications Fitters (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2005 I
Tietoliikenneasentajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2005 I
Datakommunikationsmontör (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2005 I

Information and Telecommunications Technology (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2015 |
Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2015 |
Datateknik och datakommunikationsteknik (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2015 |

Graafinen ja viestintätekniikka

Digital Printing (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2009 |
Digitaalipainajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2009 |
Digitaltryckare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2009 |

Bindery operators (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2009 |
Jälkikäsittelykoneenhoitajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2009 |
Yrkesexamen för efterbearbetare inom tryckmedia Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2009 |

Bookbinding (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2002 I
Kirjansitojan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2002 I
Bokbindare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2002 I

Media (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2016 I
Media-alan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2016 |

Printing (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2009 | 2002 |
Painajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2009 | 2002 |
Tryckare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2009 | 2002 |

Printing Surface Preparation (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2009 | 2002 |
Painopinnanvalmistajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2009 | 2002 |
Grafiker, tryckmedia (yrkesexamen) Europass Ceritficate Supplement (pdf)
| 2009 | 2002 |

Elintarvikeala ja biotekniikka

Bakers (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2016 I 2008 I
Leipurin ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2016 I 2008 I
Bagare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2016 I 2008 I

Bakery Industry (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2004 I
Leipomoteollisuuden ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2004 I
Bageriindustrin (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2004 I

Confectioners (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2016 I 2008 I
Kondiittorin ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2016 I 2008 I
Konditor (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2016 I 2008 I

Dairy Industry (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2010 I
Meijeriteollisuuden ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2010 I
Mejeriindustrin (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2010 I

Food Industry (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2014 I 2001 I
Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2014 I 2001 I
Livsmedelsindustri (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2014 I 2001 I

Food Processing (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2014 I 2001 I
Elintarvikejalostajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2014 I 2001 I
Livsmedelsförädlare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2014 I 2001 I

Meat Industry (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2014 I 2007 I
Lihateollisuuden ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2014 I 2007 I
Köttindustrin (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2014 I 2007 I

Meat Inspection (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2011 |
Lihantarkastuksen ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2011 |
Köttkontroll (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2011 |

Meat Processing (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2001 |
Lihanjalostajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2001 |
Köttförädlare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2001 |

Milk Processing (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2010 | 2000 |
Maidonjalostajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2010 | 2000 |
Mjölkförädlare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2010 | 2000 |

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka

Boat-builders (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2015 I 2001 I
Veneenrakennusalan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2015 I 2001 I
Båtbyggnadsbranschen (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2015 I 2001 I

Chemical Engineering (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2002 I
Kemianteollisuuden ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2002 I
Kemisk industri (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2002 I

Corrosion Prevention Painting (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2003 I
Korroosionestomaalarin ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2003 I
Korrosionsskyddsmålare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2003 I

Glass and Ceramics (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2001 I
Lasikeraamisen alan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2001 I
Glaskeramik (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2001 I

Industrial Surface Treatment (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2003 I
Teollisen pintakäsittelijän ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2003 I
Industriytbehandlare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2003 I

Joinery (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2009 I
Puualan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2009 I
Träbranschen (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2009 I

Painters (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2016 I 2013 | 2003 I
Maalarin ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2016 I 2013 | 2003 I
Målare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2013 I 2003 I

Paper Industry (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2007 I
Paperiteollisuuden ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2007 I
Pappersindustri (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2007 I

Plastics Technology (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2013 I 2001 I
Muovimekaanikon ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2013 I 2001 I
Plastmekaniker (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2013 I 2001 |

Process Industry (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2017 I
Prosessiteollisuuden ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2017 I
Processindustrin (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2017 I

Rubber Processing (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2005 I
Kumialan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2005 I
Gummibransch (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2005 I

Sawmill Industry (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2008 I
Saha-alan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2008 I
Sågbranschen (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2008 I

Wood-based Panel Technology (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2008 I
Levyalan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2008 I
Skivbranschen (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2008 I

Tekstiili- ja vaatetustekniikka

Bags and Leather Goods Production (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2002 I
Laukku- ja nahka-alan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2002 I
Väsk- och läderbranschen (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2002 I

Clothing (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2017 I 2005 I
Vaatetusalan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2017 I 2005 I
Beklädnadsbransch (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2005 I

Fur-dressing (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2002 I
Turkkurin ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2002 I
Körsnär (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2002 I

Leather-dressing (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 1998 I
Nahanvalmistajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 1998 I
Läderberedare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 1998 I

Shoemaking (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2005 I
Jalkinealan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2005 I
Skobranschen (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2005 I

Textiles (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2011 I 2005 I
Tekstiilialan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2011 I 2005 I
Textilbranschen (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2011 I 2005 I

Textiles Care (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2014 |
Tekstiilihuollon ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2014 |
Textilvård (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2014 |

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka

Airport Services (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2009 I
Lentoasemapalvelujen ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2009 I
Flygfältsservice (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2009 I

Bus Drivers (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2008 I
Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2008 I
Busschaufför (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2008 I

Car Mechanics (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2007 I
Henkilöautomekaanikon ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2007 I
Personbilsmekaniker (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2007 I

Car Salespeople (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2003 I
Automyyjän ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2003 I
Bilförsäljare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2003 I

Cargo Handling (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2006 I
Lastinkäsittelyalan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2006 I
Lasthantering (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2006 I

Drivers of Articulated Vehicles (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2008 I
Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2008 I
Kombinationsfordonsförare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2008 I

Forest Machine Mechanics (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2013 I1995 I
Metsäkoneasentajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2013 I 1995 I
Skogsmaskinsmontör (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2013 I 1995 I

Heavy Vehicle Mechanics (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2008 I 2002 I
Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2008 I 2002 I
Tungmaterielsmekaniker (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2008 I 2002 I

Mobile Crane Operators (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2009 I
Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2009 I
Fordonskranförare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2009 I

Motor Vehicle and Transport Sector Managers (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I2015I
Auto- ja kuljetusalan työnjohdon ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I2015I
Arbetsledning inom bil- och transportbranschen (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2015 I

Parts Salespeople (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2003 I
Varaosamyyjän ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2003 I
Reservdelsförsäljare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2003 I

Small Machinery Mechanics (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2004 I
Pienkonemekaanikon ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2004 I
Småmaskinsinstallatör (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2004 I

Timber Lorry Transport (Further Qualification) Europass Certificate Supplement 2008 (pdf)
I 2008 I
Puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto Europass Certificate Supplement 2008 (pdf)
I 2008 I
Biltransport av trävaror (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement 2008 (pdf)
I 2008 I

Tyre Industry (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 |
Rengasalan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 |
Däckbranschen (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 |

Warehousing (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2006 I
Varastoalan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2006 I
Lagerbranschen (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2006 I

Vehicle Body Mechanics (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2015 I 2002 I
Autokorimekaanikon ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2015 I 2002 I
Karosseri- och bilplåtsmekaniker (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2015 I 2002 I

Vehicle Painters (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2015 I 2002 I
Automaalarin ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2015 I 2002 I
Billackerare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2015 I 2002 I

Muu tekniikan ja liikenteen alan koulutus

Chimneysweeps (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2002 I
Nuohoojan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2002 I
Sotare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2002 I

Locksmiths (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2005 I
Lukkosepän ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2005 I
Låssmed (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2005 I

Measuring and Calibration (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 |
Mittaajan ja kalibroijan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 |
Mätare och kalibrerare (yrkesexamen) Europass Certiticate Supplement (pdf)
| 2012 |

Maintenance (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2010 |
Kunnossapidon ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2010 |
Underhåll (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2010 |

Rolling Stock Maintenance (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2007 I
Rautatiekaluston kunnossapidon ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2007 I
Underhåll av järnvägsmateriel (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2007 I

Security Guards (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2016 I 2007 I
Vartijan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2016 I 2007 I
Väktare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2007 I

Stonecutting (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2013 I 2003 I
Kivimiehen ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2013 I 2003 I
Stenarbetare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2013 I 2003 I

Technical Design (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2008 I
Suunnitteluassistentin ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2008 I
Planeringsassistent (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2008 I

Waste and Recycling Management (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2016 I 2007 I
Ympäristöhuollon ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2016 I 2007 I
Miljövård (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2016 I 2007 I

Wind Power Technicians (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2014 | 2012 |
Tuulivoima-asentajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2014 | 2012 |
Vindkraftsmontör (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2014 | 2012 |

Luonnonvara- ja ympäristöala

Maatilatalous

Agricultural Mechanics (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2008 I
Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2008 I
Lantbruksmaskinmontör (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2008 I

Apiarists (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2015 I 2004 I
Mehiläistarhaajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2015 I 2004 I
Biodlare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2015 I 2004 I

Artificial Insemination (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2014 | 2011 | 2002 |
Seminologin ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2014 | 2011 | 2002 |
Seminolog (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2014 | 2011 | 2002 |

Farm Animal Husbandry and Welfare (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 |
Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 |
Skötsel av och omsorg om produktionsdjur (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 |

Farmers (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 1998 |
Viljelijän ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 1998 |
Odlare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 1998 |

Farriers (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2006 I
Kengityssepän ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2006 I
Hovslagare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2006 I

Horse Trainers (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2004 |
Hevostenvalmentajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2004 |
Hästtränare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2004 |

Livestock Farming (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2004 |
Karjatalouden ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2004 |
Kreatursskötsel (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2004 |

Organic Crop and Livestock Production (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 1998 I
Luonnonmukaisen tuotannon ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 1998 I
Naturenlig produktion (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 1998 I

Riding Instructors (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2002 |
Ratsastuksenopettajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2002 |
Ridlärare (yrkesexamen) Eurpass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2002 |

Puutarhatalous

Arboriculture (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2015 I 2003 I
Arboristin ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2015 I 2003 I
Arborist (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2015 I 2003 I

Floristry (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2013 | 2003 |
Floristin ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2013 | 2003 |
Florist (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2013 | 2003 |

Interior Plantscaping (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 |
Vihersisustajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 |
Gröninredning (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 |

Landscape Gardening (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2005 I
Puistopuutarhurin ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2005 I
Parkträdgårdsmästare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2005 I

Landscaping Sector (Further Vocational Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2015 I
Viheralan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2015 I
Grönsektorn (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2015 I

Nursery Gardening (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2007 I
Viljelypuutarhurin ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2007 I
Odlingsträdgårdsmästare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2007 I

I Wine Production (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2016 I 2006 I
Viinintuotannon ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2016 I 2006 I
Vinproduktion (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2016 I 2006 I

Kalatalous

Fish Farming (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2010 I
Kalanviljelijän ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2010 I
Fiskodlare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2010 I

Fish Processing (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2008 I
Kalanjalostajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2008 I
Fiskförädlare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2008 I

Fishing Guides (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2005 I
Kalastusoppaan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2005 I
Fiskeguide (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2005 I

Metsätalous

Bioenergy (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2008 I
Bioenergia-alan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2008 I
Bioenergibranschen (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2008 I

Forest Machine Operators (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2000 |
Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2000 |
Skogsmaskinsförare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2000 |

Forestry Entrepreneurs (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2015 I 2007 I
Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2015 I 2007 I
Företagare inom skogsbruk (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2015 I 2007 I

Luonto- ja ympäristöala

Hiking and Nature Guide Services (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2003 |
Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2003 |
Vildmarks- och naturguide (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2003 |

Nature-based Production (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2013 I 2002 I
Luonnontuotealan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2013 I 2002 I
Branschen för naturprodukter (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2013 I 2002 I

Reindeer Farming (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2017 I 2007 I
Porotalouden ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2017 I 2007 I
Renhushållning (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2007 I

Muu luonnonvara- ja ympäristöalan koulutus

Animal Attendants (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2009 |
Eläintenhoitajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2009 |
Djurskötare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2009 |

Golf Course Maintenance (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2017 I 2006 I
Golfkentänhoitajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2017 I 2006 I
Skötare av golfbana (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2006 I

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Social Care/ Sosiaaliala/ Socialområdet

Child Minders (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2013 I 2000 I
Perhepäivähoitajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2013 I 2000 I
Familjedagvårdare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2013 I 2000 I

Terveysala

Autopsy Assistants (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2009 I
Obduktiopreparaattorin ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2009 I
Obduktionspreparatör (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2009 I

Orthopaedic Casting (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2011 |
Kipsausalan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2011 |
Gipsning (yrkesexamen) Europass Cerrtificate Supplement (pdf)
| 2011 |

Chiropodists (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2011 I 2002 I
Jalkojenhoidon ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2011 I 2002 I
Fotvård (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2011 I 2002 I

Sosiaali- ja terveysalojen yhteiset

Intellectual Disability Services (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2017 I 2009 I
Kehitysvamma-alan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2017 I 2009 I
Utvecklingsstörda (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2009 I

Substance Abuse Welfare Work (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2013 I 2007 I
Päihdetyön ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2013 I 2007 I
Arbete bland missbrukare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2013 I 2007 I

Kuntoutus ja liikunta

Coaching (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2015 I 2007 I
Valmentajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2015 I 2007 I
Tränare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2015 I 2007 I

Masseurs-Masseuses (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2011 | 2005 |
Hierojan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2011 | 2005 |
Massör (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2011 | 2005 |

Physical Education (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2014 I 2006 I
Liikunnan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2014 I 2006 I
Idrott (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2014 I 2006 I

Sports Facilities Maintenance (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2007 I
Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2007 I
Idrottsanläggningsföreståndare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2007 I

Tekniset terveyspalvelut

Equipment Maintenance (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2012 I 2004 I
Välinehuoltajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2012 I 2004 I
Instrumentskötare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2012 I 2004 I

Optical Mechanics (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2004 I
Optiikkahiojan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2004 I
Optisk slipare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2004 I

Kauneudenhoitoala

Hairdressing (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2002 |
Hiusalan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2002 |
Hårbranschen (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2012 | 2002 |

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Matkailuala

Rural Tourism (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2005 I
Maaseutumatkailun ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2005 I
Landsbygdsturism (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2005 I

Tourism Activities (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2006 I 2001 I
Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2006 I
Programtjänster för turister (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2006 I

Tourist Guides (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2011 | 2001 |
Matkaoppaan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2011 | 2001 |
Guide (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2011 | 2001 |

Travel Services (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2011 | 2001 |
Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2011 | 2001 |
Resebyråbranschen (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2011 | 2001 |

Majoitus- ja ravitsemisala

Cooks, Institutional Catering (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2015 | 2011 | 2001 |
Suurtalouskokin ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2015 | 2011 | 2001 |
Kock i storhushåll (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2015 | 2011 | 2001 |

Hotel Receptionists (Further Qualification) Europass Certificate Sepplement (pdf)
| 2011 | 2000 |
Hotellivirkailijan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement
| 2011 | 2000 |
Hotellreceptionist (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement
| 2011 | 2000 |

Restaurant Cookery (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2015 | 2011 | 2001 |
Ravintolakokin ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2015 | 2011 | 2001 |
Restaurangkock (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
| 2015 | 2011 | 2001 |

Waiters-Waitresses (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2005 I
Tarjoilijan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2005 I
Servitör (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2005 I

Kotitalous- ja kuluttajapalvelut

Household Services (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2013 I 2005 I
Kotityöpalvelujen ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2013 I 2005 I
Hushållsservice (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2013 I 2005 I

Puhdistuspalvelut

Institutional Cleaning (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2013 I 2005 I
Laitoshuoltajan ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2013 I 2005 I
Anstaltsvårdare (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2013 I 2005 I

Textiles Care (Further Qualification) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2014 I 2000 I
Tekstiilihuollon ammattitutkinto Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2014 I 2000 I
Textilvård (yrkesexamen) Europass Certificate Supplement (pdf)
I 2014 I 2000 I

 

Koulutusjärjestelmän kuvaus

Ammatillisen koulutusjärjestelmän kuvaus auttaa sijoittamaan suomalaisen tutkinnon kansalliseen järjestelmään. Kuvaus voidaan liittää ammatillisen tutkintotodistuksen Certificate Supplement -liitteeseen.