Opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteet

KokitTässä osiossa voit tutustua voimassa oleviin opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteisiin ja tarkistettavien tutkintojen perusteiden valmisteluun. Osiot on jaoteltu kouluasteittain.

Opetushallitus antaa eri koulutusmuotoja ja -aloja sekä tutkintoja varten perusteet.

Opetussuunnitelman perusteet on määräys, jolla koulutuksen järjestäjä velvoitetaan sisällyttämään koulu- tai järjestäjäkohtaiseen opetussuunnitelmaan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt.

Määräyksellä varmistetaan koulutuksellisten perusoikeuksien, tasa-arvon, opetuksellisen yhtenäisyyden, laadun ja oikeusturvan toteutuminen. Opetushallitus seuraa opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden toiminnallisia vaikutuksia pääasiassa koulutuksen arvioinnin yhteydessä.

Kaikki Opetushallituksen antamat perusteet on toimitettu asianomaisille sidosryhmille ja lisäkappaleita voi tilata Verkkokaupasta. Lisäksi perusteet voi tulostaa näiltä sivuilta.

Ajankohtaista opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteista

Anna palautetta lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen perusteista!

Lukiolainsäädännön uudistumisen myötä Opetushallitus antaa myös uudet lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteet vuoden 2019 aikana. Perusteiden laadinnassa halutaan hyödyntää mahdollisimman laajasti lukiokoulutukseen valmistavaa koulutusta järjestävien lukioiden rehtorien ja opettajien asiantuntemusta.

Näytä kaikki

 

Linkkejä

ePerusteet