Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Opetushallitus on määrännyt 22.12.2014 esiopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Määräys edellyttää opetuksen ja koulutuksen järjestäjiltä opetussuunnitelmien muuttamista. Esiopetuksen järjestäjien tulee ottaa perusteiden mukaiset paikalliset opetussuunnitelmat käyttöön viimeistään 1.8.2016 alkaen. Paikallinen opetussuunnitelma voidaan ottaa käyttöön jo 1.8.2015.

Määräys on voimassa 1.1.2015 alkaen toistaiseksi. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 ovat painettuna myynnissä Opetushallituksen verkkokaupassa.

Aiemmin käytössä oleet esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2010

Aiemmin käytössä olleet esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset