Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Opetushallitus on päättänyt 27.10.2015 lukion opetussuunnitelman perusteista nuorille tarkoitettua lukiokoulutusta varten. Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2015 mukaan laadittu opetussuunnitelma otetaan käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2016 lukien, ja käyttöönotto etenee vuosiluokka kerrallaan.

Saamen kielille käännetyt osat Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteista 2015

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2003

Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2003 mukaiset paikalliset opetussuunnitelmat on otettu käyttöön viimeistään 1.8.2005 lukion aloittaneiden opiskelijoilla. Vuoden 2003 opetussuunnitelman perusteita noudatetaan nuorille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa, kunnes vuoden 2015 opetussuunnitelman perusteiden mukainen opetussuunnitelma otetaan käyttöön.

Muutokset ja lisäykset