Lukion opetussuunnitelman perusteiden päivittäminen

Opetushallitus käynnisti nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden päivittämisen valtioneuvoston päätettyä 13.11.2014 lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta. Opetushallitus on valmistellut opetussuunnitelman perusteet niin, että niiden mukaan laaditut opetussuunnitelmat otetaan käyttöön viimeistään 1.8.2016.

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015

Opetushallitus on päättänyt 27.10.2015 lukion opetussuunnitelman perusteista nuorille tarkoitettua lukiokoulutusta varten. Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 löytyy Opetushallituksen verkkosivulta. Paikallisen opetussuunnitelmatyön tueksi Opetushallitus julkistaa perusteet myös Word-dokumenttina. Tarkoituksena on, että perusteet julkaistaan ePerusteet-palvelussa vuoden 2015 lopussa.

Opetushallitus julkaisi luonnoksen 22.9.2015 lukion opetussuunnitelman perusteista. Kyseiseen luonnokseen on tehty viimeistelyprosessin aikana seuraavia muutoksia:

 

LOPS 2016