LOPS 2021 – Lukion opetussuunnitelman perusteiden uudistus

Lukiolainsäädännön uudistumisen myötä Opetushallitus on käynnistänyt elokuussa 2018 lukion opetussuunnitelman perusteiden laadintaprosessin. Opetussuunnitelman perusteet laaditaan laajassa, osallistavassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Perusteet annetaan erikseen nuorille ja aikuisille tarkoitettuja lukiokoulutuksen oppimääriä varten. Opetussuunnitelman perusteet julkaistaan marraskuussa 2019 ja niiden mukainen opetus alkaa elokuussa 2021.