LOPS 2021 – Lukion opetussuunnitelman perusteiden uudistus

Lukiolainsäädännön uudistumisen myötä Opetushallitus on käynnistänyt elokuussa 2018 lukion opetussuunnitelman perusteiden laadintaprosessin. Opetussuunnitelman perusteet laaditaan laajassa, osallistavassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Perusteet annetaan erikseen nuorille ja aikuisille tarkoitettuja lukiokoulutuksen oppimääriä varten. Opetussuunnitelman perusteet julkaistaan marraskuussa 2019, ja niiden mukainen opetus alkaa elokuussa 2021.

Tiedotamme jatkossa uudistuksesta uudessa verkkopalvelussamme.

Opetussuunnitelman perusteiden luonnosta voi kommentoida verkkosivuillamme 15.3. - 11.4.2019. Kommentoi luonnosta verkkopalvelussamme 15.3. alkaen.

Kyselyn tuloksia lukion opetussuunnitelman perusteiden kehitystarpeista

Opetushallitus toteutti elokuussa 2018 verkkokyselyn lukion opetussuunnitelman perusteiden kehitystarpeista. Tavoitteena oli selvittää nykyisten perusteiden toimivuutta yleisten ja oppiainekohtaisten osien näkökulmasta. Erityisesti kannustettiin parannusehdotuksien antamiseen.

Kyselyyn saatiin yhteensä 488 vastausta yksin tai ryhmänä vastanneilta rehtoreilta, opettajilta ja opinto-ohjaajilta. Vastaajat saivat vastata kyselyyn haluamassaan laajuudessa. Perusteiden yleisiin osioihin kommentoi vajaa kolmannes vastaajista. Oppiainekohtaisiin osioihin antoi näkemyksensä noin 90 % vastaajista.

Opetushallituksessa koostettiin kyselyn vastauksien perusteella yhteenveto, minkä lisäksi kyselyn aineistoa hyödynnetään LOPS2021-työryhmissä valmistelun tukena.