Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2015

Opetushallitus on päättänyt 13.11.2015 lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteista.

Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

Opetushallitus hyväksyi 31.1.2014 opetussuunnitelman perusteet lukiokoulutukseen valmistavaan koulutukseen. Maahanmuuttajille ja vieraskielisille tarkoitettu koulutus on mahdollista aloittaa 1.8.2014.

Muutokset ja lisäykset