Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017

Opetushallitus hyväksyi aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 12.6.2017. Näiden perusteiden mukainen opetus alkaa koko perusopetuksessa 1.1.2018 lähtien. Perusteasiakirja sisältää alkuvaiheen (ja siihen sisältyvän lukutaitovaiheen) sekä päättövaiheen perusteet.

Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2015 ja sitä koskevat muutokset

Opetushallitus hyväksyi aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 4.5.2015. Näiden perusteiden mukainen opetus alkaa kaikilla vuosiluokilla 1.8.2016 alkaen. Perusteasiakirja sisältää myös alkuvaiheen perusteet. Se on sovellus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 22.12.2014 hyväksytystä oppivelvollisille tarkoitetusta perusteasiakirjasta.

Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 ja sen alkuvaihetta koskeva täydennys 2010

Opetushallitus hyväksyi edelliset aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 27.2.2004. Perusteista julkaistuun asiakirjaan sisältyy myös Opetushallituksen suositus aikuisten perusopetuksessa opiskelevien maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen perusteiksi. Näiden perusteiden mukainen aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma voidaan ottaa käyttöön 1.8.2004 ja se tulee ottaa käyttöön viimeistään 1.8.2006. Perusteiden mukainen perusopetuksen päättötodistus ja päättöarvioinnin kriteerit otetaan käyttöön kevätlukukaudella 2006.

Muutokset ja lisäykset vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteisiin

Opetushallitus on päättänyt 16.6.2014 lisätä aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin opiskeluhuoltoa koskevan luvun. Määräys edellyttää aikuisten perusopetuksen järjestäjiltä opetussuunnitelman täydentämistä. Opetuksen järjestäjien tulee ottaa opetussuunnitelma käyttöön 1.8.2014 lukien.

 

OPS 2016