Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetushallitus on hyväksynyt aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman uudet perusteet. Tämän vuoden alussa annetun tuntijakoasetuksen mukaiset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.1.2018.

Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet julkaistaan myös sähköisinä ePerusteina.

Sähköisen opetussuunnitelmatyökalun käyttöönottoon liittyvä verkkokoulutus järjestetään torstaina 24.8.2017 klo 9-11. Toukokuussa 2017 järjestettyjen vastaavien koulutusten tallenteet ovat katsottavissa kohdassa "Aikuisten perusopetus".