Lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

Opetushallitus on hyväksynyt lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014. Näiden perusteiden mukainen opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016. Lisäopetuksen opiskelijoiden opintojen suunnittelussa, opiskelusuunnitelmien laadinnassa sekä oppimisen arvioinnissa ja todistusarvosanojen antamisessa otetaan huomioon, että perusopetuksen vuosiluokilla 7–9 siirrytään uuden tuntijaon ja opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019.

Lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004

Opetushallitus hyväksyi edelliset lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet 16.1.2004 ja niiden mukaiset opetussuunnitelmat ovat olleet käytössä viimeistään 1.8.2006 alkaen.

Lisäopetuksessa noudatetaan vuoden 2004 perusteiden sekä opiskeluhuollon osalta 1.8.2014 voimaan astuneiden perusteiden mukaan laadittua paikallista opetussuunnitelmaa siihen saakka, kun vuoden 2014 perusteiden mukainen opetussuunnitelma otetaan käyttöön.

 

OPS 2016

ePerusteet