Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2015

Opetushallitus on päättänyt 13.11.2015 perusopetukseen valmistavan opetuksen ja lukiokolutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteista.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2009

Opetushallituksen määräys 14/011/2009 tuli voimaan 1.8.2009 alkaen.

Muutokset

Opetushallitus on muuttanut 16.6.2014 perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteita. Muutos koskee perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2009 lukua 5.2 Oppilashuolto. Määräys edellyttää peruspetukseen valmistavan opetuksen järjestäjiltä opetussuunnitelman muuttamista. Opetuksen järjestäjien tulee ottaa opetussuunnitelma käyttöön 1.8.2014 alkaen.

 

OPS 2016