Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetushallitus on käynnistänyt taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisen. Tavoitteena on, että Opetushallitus päättäisi taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista vuonna 2017 ja että niiden mukaan laaditut opetussuunnitelmat otettaisiin käyttöön vuonna 2018.

Avoin verkkokysely taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksista 15.3.2017

Opetushallitus valmistelee taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamista. Tavoitteena on, että Opetushallitus päättää taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista vuonna 2017 ja että niiden mukaan laaditut opetussuunnitelmat otetaan käyttöön vuonna 2018. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Avoin verkkokysely aukeaa 15.3.2017 klo 14 ja sulkeutuu 12.4.2017 klo 16.15. Kysely 1 koskee taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää ja kysely 2 taiteen perusopetuksen yleistä oppimäärää. Kyselyt 1 ja 2 Word-muodossa.

Taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet 2017 (luonnos 15.3.2017) (pdf)
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet (luonnos 15.3.2017) (pdf)

Lisätietoja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisesta antavat johtaja Jorma Kauppinen ja opetusneuvos Tiina Tähkä sekä erityisasiantuntija Jan Hellgren (ruotsinkielinen koulutus).

 

TPO2018