Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetushallitus on käynnistänyt taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisen. Tavoitteena on, että Opetushallitus päättäisi taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista vuonna 2017 ja että niiden mukaan laaditut opetussuunnitelmat otettaisiin käyttöön vuonna 2018.

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017

Opetushallitus on päättänyt 20.9.2017 taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteista. Taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen opetussuunnitelman perusteet 2017 löytyvät Opetushallituksen verkkosivulta. Paikallisen opetussuunnitelmatyön tueksi Opetushallitus julkistaa perusteet myös Word-dokumenttina. Tarkoituksena on, että perusteet julkaistaan ePerusteet-palvelussa syksyn 2017 aikana.

(Word-dokumentit eivät näy mobiililaitteissa kaikilta osin kunnolla.)

 

TPO2018