Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetushallitus on käynnistänyt taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisen. Tavoitteena on, että Opetushallitus päättäisi taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista vuonna 2017 ja että niiden mukaan laaditut opetussuunnitelmat otettaisiin käyttöön vuonna 2018.

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisen suuntaviivoja

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisen suuntaviivat on käsitelty ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa 12.2.2016.

Uudistuksen tavoitteena on selkiyttää opetussuunnitelman perusteita ja siten vahvistaa taiteen perusopetuksen paikallista opetussuunnitelmatyötä ja opetuksen järjestämistä.

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisella pyritään kehittämään erityisesti pedagogiikkaa, toimintakulttuuria ja oppilasarviointia.

Perusteiden uudistamisessa otetaan huomioon taiteen perusopetuksesta tehdyissä arvioinneissa ja selvityksissä esitettyjä näkökulmia ja kehittämisehdotuksia sekä nykyinen tutkimustieto.

Kaikille niille taiteenaloille, joille on nykyisin päätetty laajan ja/tai yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet, laaditaan sekä laajan että yleisen oppimäärän mukaiset opetussuunnitelman perusteet. Laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet laaditaan erikseen.

Oppimäärien laskennalliset laajuudet säilytetään nykyisinä (laajan oppimäärän laskennallinen laajuus 1 300 tuntia, yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus 500 tuntia). Laskennalliset laajuudet kirjataan opetussuunnitelman perusteisiin.

Taiteenaloilla pyritään samanlaiseen opintojen rakenteeseen, opintotasojen yhdenmukaisiin laajuuksiin ja opintojen rakenteen yhdenmukaiseen nimeämiseen.

Perusteiden arviointiosuutta pyritään selkeyttämään muun muassa siten, että laajassa oppimäärässä annettaisiin yksi päättötodistus, jolloin perusopintojen päätteeksi mahdollisesti annettavan todistuksen nimi tulisi muuttumaan.

Perusteiden tekstimäärä säilytetään pääosin ennallaan.

Uudistuksen tavoitteena on selkiyttää opetussuunnitelman perusteita ja siten vahvistaa taiteen perusopetuksen paikallista opetussuunnitelmatyötä ja opetuksen järjestämistä.

 

TPO2018