Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetushallitus on käynnistänyt taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisen. Tavoitteena on, että Opetushallitus päättäisi taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista vuonna 2017 ja että niiden mukaan laaditut opetussuunnitelmat otettaisiin käyttöön vuonna 2018.

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden valmistelu uuteen vaiheeseen

Opetushallitus järjesti taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamiseen liittyneen kutsuseminaarin 15.4.2016.

Seminaarissa esiteltiin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden valmistelun yleisiä linjauksia taiteenalojen asiantuntijoista muodostetuille työryhmille. Näiden työryhmien tehtävänä on valmistella yhteistyössä Opetushallituksen asiantuntijoiden kanssa taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden taiteenalakohtaisia osuuksia sekä laajan että yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin. Työryhmät kokoontuivat seminaarissa ensimmäistä kertaa, ja ne jatkavat työskentelyään kevään ja syksyn 2016 aikana.

Tilaisuudessa esiteltiin myös alkuvuodesta toteutettujen taiteen perusopetuksen verkkokyselyjen tuloksia. Oppilas- ja huoltajakyselyyn vastasi 5 415 oppilasta tai oppilaan huoltajaa, minkä lisäksi kaikille avoimeen verkkokyselyyn saatiin noin 90 vastausta. Tuloksissa välittyi yleinen tyytyväisyys taiteen perusopetuksen tasoon ja toteuttamiseen. Vastauksissa esitettiin myös useita kehitystarpeita, kuten laajan ja yleisen oppimäärän eron selkiyttäminen ja taiteen perusopetuksen opetusjärjestelyjen kehittäminen paikallisesti yksilön tarpeet huomioivammaksi. Kyselyn tulokset antavat erinomaisen pohjan oppilaiden ja huoltajien näkökulman huomioon ottamiseen opetussuunnitelman perusteiden laadinnassa.

Tavoitteena on, että Opetushallitus päättää taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista vuonna 2017. Koulutuksen järjestäjät ottavat uusien perusteiden mukaan laaditut opetussuunnitelmat käyttöön vuonna 2018.

Seminaarin materiaaleja:

 

TPO2018