Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetushallitus on käynnistänyt taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisen. Tavoitteena on, että Opetushallitus päättäisi taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista vuonna 2017 ja että niiden mukaan laaditut opetussuunnitelmat otettaisiin käyttöön vuonna 2018.

Tiedote taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisesta

Opetushallitus tiedottaa taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessista osoitteessa oph.fi/TPO2018

 

TPO2018