Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetushallitus on käynnistänyt taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisen. Tavoitteena on, että Opetushallitus päättäisi taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista vuonna 2017 ja että niiden mukaan laaditut opetussuunnitelmat otettaisiin käyttöön vuonna 2018.

TPO2018: Avoin verkkokysely aukeaa 15.12.2016

Opetushallitus julkaisee alustavaa luonnostekstiä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 15.12.2016. Avoin verkkokysely aukeaa 15.12.2016 iltapäivällä ja sulkeutuu 9.1.2017 klo 16.15. Kaikki taiteen perusopetuksen kehittämisestä kiinnostuneet voivat osallistua kyselyyn. Vastaukset tukevat luonnoksen edelleen kehittämistä.

Luonnos ja linkki kyselyyn julkaistaan 15.12.2016 näillä sivuilla http://www.oph.fi/tpo2018

 

TPO2018