VASU2017 – varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistaminen

VarhaiskasvatusOpetushallitus määräsi 18.10.2016 uusista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain mukaisesti. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittavat paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2017 alkaen.

Opetushallitus tiedottaa VASU2017-työskentelyyn liittyvistä ajankohtaisista asioista näillä verkkosivuilla. Tämän sivun lyhytosoite on www.oph.fi/vasu2017