Paikallisen työn tuki

VarhaiskasvatusOpetushallitus on laatinut aikataulun ja suunnitelman paikallisen varhaiskasvatussuunnitelmatyön tueksi. Aikataulut-sivulta löydät VASU2017-aikataulun, johon on koottu tietoa valtakunnallisen perustetyön etenemisestä, ehdotuksia paikallisen työn vaiheistamiseen sekä yhteisiä pohdittavia teemoja ja niitä avaavia kysymyksiä. Keskustelu varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistuksen taustasta, tavoitteista ja toteutuksesta on hyvä aloittaa hyvissä ajoin. Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2017 alkaen.

Opetushallitus aloittaa marraskuussa 2016 paikallista työtä tukevat alueelliset koulutukset yhteistyössä Aluehallintovirastojen kanssa. Loppuvuoden koulutukset ovat kohdennettu varhaiskasvatuksen johdolle ja esimiehille. Ajankohtaista tietoja koulutusten ajankohdista ja paikkakunnista päivitetään Koulutustilaisuudet-sivuun.