VASU2017-aikataulu paikallisen työn tueksi

Varhaiskasvatuksen aikataulutOpetushallitus on laatinut aikataulun ja suunnitelman VASU2017-perustetyön etenemisestä paikallisen varhaiskasvatussuunnitelmatyön käynnistämisen tueksi. Varhaiskasvatuslain 9a § (8.5.2015/580) mukaan kunta, kuntayhtymä tai muu varhaiskasvatuspalvelujen tuottaja laatii valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta paikallisia varhaiskasvatussuunnitelmia, jotka otetaan käyttöön 1.8.2017.

Paikalliset suunnitelmat voidaan laatia palveluntuottaja-, yksikkö-, ryhmä- tai toimintamuotokohtaisesti ja niissä otetaan huomion pedagogiset painotukset ja muut varhaiskasvatuksen järjestämisen kannalta merkitykselliset valtakunnallisia varhaiskasvatuksen perusteita täydentävät seikat. Paikallisessa suunnitelmassa on myös otettava huomioon yhteistyö varhaiskasvatuksen, opetuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä kunnassa hoitavien viranomaisten välillä sekä luotava tarvittavat yhteistyörakenteet. 

Lisää aiheesta