Varhaiskasvatuksen Pohjoismainen seminaari

Pedagogy in Early Childhood Education and Care - Nordic Challenges and Solutions -seminaari järjestetään 22.9. klo 9:30–17.00 Säätytalolla.

Seminaarin tavoitteena on pohjoismaisen varhaiskasvatuksen pedagogiikan ominaispiirteiden esiin nostaminen sekä Pohjoismaiden varhaiskasvatuksen ajankohtaisiin haasteisiin ja ratkaisuvaihtoehtoihin tutustuminen ja kokemusten vaihtaminen. Seminaarikieli on englanti.

Kyseessä on kutsuseminaari, mutta se on seurattavissa myös suorana netissä ja tallenteena seminaarin jälkeen. Seminaari on osa Suomen puheenjohtajuusvuotta Pohjoismaiden ministerineuvostossa

Järjestäjä Opetus- ja kulttuuriministeriö
Lisätietoja Opetushallituksessa: Elisa Helin, 025331280

Esitykset YouTubessa
Esitykset (pdf) OKM:n sivuilla
Keskustelu Padletissa