Vasuperuste-uudistus -koulutuksia tulossa keväällä 2019

Opetushallitus on mukana Aluehallintovirastojen kanssa yhteistyössä järjestettävällä koulutuskiertueella keväällä 2019. Koulutuksissa avataan perusteuudistuksen keskeisiä muutoksia ja pohditaan niiden vaikutuksia paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien. Yhteistyössä on mukana myös Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi.

Koulutusten aikataulu

17.1. Jyväskylä

24.1 Turku

29.1. Seinäjoki

31.1. Tampere

1.2. Etelä-Suomi

5.2. Varkaus

6.2. Joensuu

15.2. Oulu

13.3. Rovaniemi

Tarkempia tietoja Aluehallintoviraston koulutuskalenterissa

Perusteuudistuksen taustaa


Uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on valmisteltu yhteistyössä eri tahojen kanssa. Varhaiskasvatuksen järjestäjille sekä eri sidosryhmille järjestettiin keskustelutilaisuudet 14.9.,15.9. ja 25.9.2018. Virallinen lausuntokierros sekä julkinen verkkokommentointi toteutettiin 1.11.-14.11.2018. Palautetta pyydettiin ainoastaan tehtyjen muutosten osalta. Lausuntoja saatiin yhteensä 17 kappaletta. Verkkokommentointiin vastasi 136 henkilöä tai tahoa. Opetushallituksen johtokuntaa on kuultu perusteiden luonnoksesta 13.12.2018.

Päivityksen tarkoituksena on ollut päivittää perusteasiakirjan käsitteet, sisältö sekä lähdeviitteet vastaamaan uutta lakia. Uudistuksessa on huomioitu valmistelun aikana saatu palaute. Myös Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toteuttaman varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016) toimeenpanoon liittyvän arvioinnin tuloksia on hyödynnetty valmistelussa.