Työryhmät

Ohjausryhmä

Opetushallitus asetti 21.9.2015 ohjausryhmän, jonka tehtävänä on linjata varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laadintatyötä ohjaavat periaatteet sekä tukea perusteita valmistelevan koordinaatioryhmän työtä. Ohjausryhmä tuo perusteiden valmistelutyöhön laajaa yhteiskunnallista näkökulmaa sekä edistää omassa toiminnassaan kiinnostusta ja myönteistä suhtautumista perusteiden laadintaan ja välittää siihen liittyvää tietoa yhteistyökumppaneilleen.

Varhaiskasvatussuunnitelman perustetyötä ohjaava ohjausryhmä

Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Opetushallituksen Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus -toimintayksikön johtaja Jorma Kauppinen ja varapuheenjohtajana Ruotsinkielinen koulutus ja varhaiskasvatus -toimintayksikön johtaja Gun Oker-Blom.

Jäsenet:

Yksikön päällikkö, opetusneuvos Anneli Rautiainen
Opetusneuvos Elisa Helin
Erityisasiantuntija Charlotta Rehn
Erityisasiantuntija Pia Kola-Torvinen, sihteeri
Sopimustoimitsija Minna Pirttijärvi, Julkisten- ja hyvinvointialojen liitto JHL
Asiantuntija Heljä Petäjä, Kirkkohallitus
Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila, Lapsiasianvaltuutetun toimisto
Puheenjohtaja Anitta Pakanen, Lastentarhanopettajaliitto LTOL
Lehtori Sylvia Tast, Metropolia, Sosionomikoulutus
Asiakkuuspäällikkö Kati Vetsch, Omnia, Lähihoitajakoulutus
Erityisasiantuntija Auli Setälä, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Opetusneuvos Kirsi Alila, Opetus- ja kulttuuriministeriö
Sosiaalipoliittinen asiantuntija Eva Siitonen, Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy Erityisasiantuntija Jarkko Lahtinen, Suomen Kuntaliitto
Asiantuntija Johanna Pérez, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer
Varhaiskasvatuksen asiantuntija Merja Korhonen, Suomen Vanhempainliitto
Professori Kirsti Karila, Tampereen yliopisto
Hallituksen varapuheenjohtaja Anne Rytilahti, Talentia ry
Kehittämispäällikkö Päivi Lindberg, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL
Kehittämispäällikkö Raija Laine, Vantaan kaupunki
Universitetslärare Marina Lundkvist, Åbo Akademi, Utbildningslinjen för barnträdgårdslärare

Koordinaatioryhmä

Koordinaatioryhmän tehtävänä on laatia luonnos varhaiskasvatussuunnitelman perusteista sekä raportoida työnsä etenemisestä perustetyön ohjausryhmälle. Koordinaatioryhmän toimikausi päättyy vuoden 2016 lopussa.

Varhaiskasvatussuunnitelman perustetyötä valmisteleva koordinaatioryhmä

Koordinaatioryhmän puheenjohtajana toimii opetusneuvos Elisa Helin ja sihteerinä assistentti Hanna Rahikainen.

Jäsenet:

Erityisasiantuntija Kati Costiander
Opetusneuvos Aulikki Etelälahti
Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa
Erityisasiantuntija Pia Kola-Torvinen
Opetusneuvos Petra Packalen
Erityisasiantuntija Charlotta Rehn
Erityisasiantuntija Kirsi Tarkka