VASU2017-kommentointi – huhtikuu 2016

Opetushallitus keräsi palautetta varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden ensimmäisestä luonnoksesta huhtikuussa 2016. Kommentteja pyydettiin varhaiskasvatuksen järjestäjiltä, yksityisiltä palvelun tuottajilta sekä valituilta sidosryhmiltä. Vastauksia saatiin 237, joista 220 oli suomenkielisiä ja 17 ruotsinkielisiä. Osasta kaksikielisiä kuntia tuli yksi yhteinen vastaus. Vastausprosentti oli 64. Saatua palautetta on hyödynnetty varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden viimeistelyssä.

Oheiseen raporttiin on koottu kommentoinnin keskeisimmät tulokset: