VASU2017-verkkokommentointi

Opetushallitus tarjosi kaikille kansalaisille mahdollisuuden osallistua varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöhön verkkokommentoinnin muodossa. Kommentointi oli avoinna Opetushallituksen sivuilla 2.11.–23.11.2015. Kommentteja saatiin yhteensä 378, joista suomenkielisiä 333 ja ruotsinkielisiä 45. Vastaajina olivat huoltajat, lapset, varhaiskasvatuksen henkilöstö ja muut varhaiskasvatuksen kehittämisestä kiinnostuneet henkilöt.Kommentteja pyydettiin varhaiskasvatuksen hyvistä käytännöistä ja kehittämiskohteista, osallisuudesta sekä siitä minkälaisia tulevaisuuden taitoja ja valmiuksia lasten olisi tärkeä saada harjoitella jo varhaiskasvatuksessa. Kaikki vastaukset ovat edelleen luettavissa tällä sivulla.

Oheisessa yhteenvedossa on alustava kooste esiin nousseista keskeisimmistä asioista. Vastausten analysointi jatkuu ja niitä tullaan hyödyntämään varhaiskasvatussuunnitelman perustetyössä.Lämmin kiitos kaikille vastaajille!

 

VASU2017-logo

Verkkokommentoinnin ohje

Varhaiskasvatuksen verkkokommentointi on kaikille avoin. Julkaisemme lyhyitä, enintään noin 300 sanan pituisia kommentteja, joiden sisältö liittyy kommentoitavana olevaan varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Toivomme oikealla nimellä esitettyjä kommentteja.

Ohjeiden vastaisia kommentteja ei julkaista.

Tutustu kommentoinnin ohjeisiin