Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Tasa-arvolain mukaan oppilaitosten tulee laatia opetus- ja koulutustoiminnan kehittämistä varten tasa-arvosuunnitelma eli toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma. Lisäksi jokaisella työnantajalla, jolla on vähintään 30 hengen työpaikka, tulee olla myös henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma.

Toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman laadintavelvoite koskee kaikkia oppilaitoksia eli peruskouluja, lukiota, ammatillisia oppilaitoksia, ammattikorkeakouluja, yliopistoja ja korkeakouluja sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksia. Myös yksityiset, koulutusta järjestävät tahot kuuluvat säännöksen piiriin. Tasa-arvosuunnitelma on perusteltua laatia myös niille esiopetusryhmille, jotka eivät toimi kouluissa.

Yhdenvertaisuuslain 6 §:n 2 momentin mukaan koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Ajankohtaista

Tilaisuudet ja ilmoittautuminen

Helsinki ma 1.4. klo 12:30 alkaen kahvitarjoilu, seminaari klo 13 – 16
paikka Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, Helsinki
Järjestäjänä Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Ilmoittautumiset ma 25.3. mennessä

Oulu ma 8.4. klo 12:30 alkaen kahvitarjoilu, seminaari klo 13 – 16
paikka Business Kitchen Kotkantie, Kotkantie 1, Oulu
Järjestäjänä Oulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Ilmoittautumiset ke 3.4. mennessä

Tampere to 11.4. klo 12:30 alkaen kahvitarjoilu, seminaari klo 13 – 16
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Åkerlundinkatu 8, Tampere
Järjestäjänä Tampereen Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Ilmoittautumiset ma 1.4. mennessä

Jyväskylä ti 16.4. klo 12:30 alkaen kahvitarjoilu, seminaari klo 13 – 16
paikka JAMK, Rajakatu 35, Jyväskylä
Järjestäjänä Jyväskylän Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Ilmoittautumiset pe 5.4. mennessä

Tilaisuus on maksuton. Tilaisuudessa on mahdollisuus keskusteluun ja kysymyksiin.

Ohjelma

12:30 – 13:00
Kahvi

13:00 – 13:45
Tilaisuuden avaus
Olethan mukana edistämässä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, asiantuntijapuheenvuoro

13:45 – 14:00
Opiskelijan kommenttipuheenvuoro

14:00 – 14:45
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvotyö toisella asteella -oppaan esittely, Opetushallituksen edustajat

14:45 – 15:00
Tauko

15:00 – 16:00
Tasa-arvoa ja reformia, Hankeverkoston edustaja
Ammattikoulujen sukupuolinormit remonttiin, Ekvalita AB

16:00
Tilaisuus päättyy

Järjestää: Opetushallitus ja ammatillisten opettajakorkeakoulujen Tasa-arvoa ja reformia-hanke yhteistyössä Ammattikoulujen sukupuolinormit remonttiin -hankkeen kanssa.


Peruskoulut

Opetushallituksen oppaassa Tasa-arvotyö on taitolaji (2015) on runsaasti ehdotuksia ja käytännön esimerkkejä siitä, miten suunnitelmallista tasa-arvotyötä tehdään ja miten toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma laaditaan.

Apua yhdenvertaisuussuunnitelman laadintaan saa sivuilta www.yhdenvertaisuus.fi ja Koulu vailla vertaa! -opas (maailmankoulu.fi)

Lukiot ja ammatilliset oppilaitokset

Opetushallitus laatii yhteistyössä oikeusministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, tasa-arvovaltuutetun toimiston ja yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston kanssa oppaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöstä toisella asteella. Opas julkaistaan kevättalvella 2019.