Turvallisuus ja oppilas- ja opiskeluhuolto

Opetushallitus ohjeistaa koulutuksen järjestäjiä, kouluja ja oppilaitoksia turvallisuuteen ja kriiseihin liittyvissä kysymyksissä.

Opetussuunnitelman perusteissa koulutuksen järjestäjän tulee laatia suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista.

 

Lisää aiheesta

Opetustoimen turvallisuusopas
Opas tarjoaa konkreettisia malleja mm. kokonaisturvallisuuden suunnitteluun, riskien tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn sekä suunnitelmien yhteensovittamiseen ja käyttöönottamiseen.

Äkilliset kriisit, uhka- ja vaaratilanteet
Oppilas- ja opiskelijahuollon oppaan äkillisiä kriisejä koskevassa luvussa käsitellään kriisitilanteiden ehkäisyä, kriisisuunnitelmaa ja psykososiaalista tukea.

Psykososiaalinen tuki äkillisissä kriiseissä
Aineisto tukee koulun ja oppilaitoksen kriisisuunnitelmaan kuuluvan psykososiaalisen tuen järjestämistä äkillisissä kriiseissä.