Kriisitilanteisiin varautuminen kouluissa ja oppilaitoksissa

Kriisitilanteiden ehkäisy ja niihin varautuminen on osa koulun ja oppilaitoksen huolenpito- ja turvallisuuskulttuuria. Terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen koulussa ja oppilaitoksessa on samalla myös kriisitilanteiden ennalta ehkäisyä ja niihin varautumista.

Opetushallitus on tuottanut materiaalia kriisitilanteisiin varautumisen tueksi. Aineistossa käsitellään kriisien ehkäisyä ja niihin varautumista, toimintaohjeita kriisin sattuessa, kriisin käsittelyä ja jälkihoitoa sekä kriisien käsittelyä mediassa.

Muita Opetushallituksen tuottamia oppilas- ja opiskelijahuoltoa ja turvallisuutta koskevia aineistoja

Opetustoimen turvallisuusopas
Opas tarjoaa konkreettisia malleja mm. kokonaisturvallisuuden suunnitteluun, riskien tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn sekä suunnitelmien yhteensovittamiseen ja käyttöönottamiseen.

Psykososiaalinen tuki äkillisissä kriiseissä
Aineisto tukee koulun ja oppilaitoksen kriisisuunnitelmaan kuuluvan psykososiaalisen tuen järjestämistä äkillisissä kriiseissä.

 

Ohjeita kouluampumisen käsittelyyn

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoiden avulla on tuotettu materiaalia kouluampumisen käsittelyyn kodeissa, varhaiskasvatuksen piirissä sekä kouluissa ja oppilaitoksissa. Aineistoissa esitetään periaatteita ja neuvoja asiasta puhumiselle lasten, nuorten ja nuorten aikuisten kanssa sekä autetaan tunnistamaan reaktioita ja oireita.