Aktuellt

 • 14.11.2018Webbnyhet

  Regionala utvecklingsutsikter: För att öka sysselsättningen, kompetensen och konkurrenskraften krävs gemensamma lösningar mellan utbildning och arbetsliv

  Ekonomin och sysselsättningen fortsätter växa men i långsammare takt. De senaste årens uppsving har överraskat branscherna som efter en långvarig recession inte har haft någon arbetskraftsreserv eller långsiktig plan för rekrytering och utveckling av de anställdas kompetens. Det här konstateras i en färsk översikt som samlar NTM-centralernas och de centrala regionutvecklingsaktörernas synpunkter på kompetensbehoven inom den närmaste framtiden.

 • 14.11.2018Webbnyhet

  Andra årskursen av Bildningsakademien inleds idag – Finlands Akademi med bland arrangörerna

  Idag startar den andra årskursen av ”bildningens försvarskurs”, Bildningsakademien. I år deltar även Finlands Akademi i arrangemangen tillsammans med grundartrion Undervisningssektorns fackorganisation OAJ, Utbildningsstyrelsen samt undervisnings- och kulturministeriet.

 • 12.11.2018Webbnyhet

  Grundskoleforumet gav ut prioriterade målsättningar för att stärka den jämlika grundskolan

  Grundskoleforumets uppföljningsgrupp som leds av Olli-Pekka Heinonen har valt fyra centrala mål och konkreta åtgärder som stöd för att stärka den jämlika grundskolan. Utgångspunkten för att målen kan uppnås är långsiktigt utvecklingsarbete i en gemensam riktning både nationellt och lokalt. Målen tillkännagavs vid evenemanget #denbästaskolan evenemang i Joensuu den 12 november.

 • 12.11.2018Blogg

  Växelverkan är en knepig gren

  Marjo SomariI våras bad vi om våra kunders och partners synpunkter på Utbildningsstyrelsen och samarbetet med oss. Dels höjde resultaten vår självkänsla: vi ansågs vara mycket sakkunniga, vårt anseende var gott och man var nöjd med samarbetet. Undersökningen lyfte ändå också fram några saker som gjorde en kommunikatör fundersam, skriver Marjo Somari i bloggen. Läs mer

 • 9.11.2018Meddelande

  Undervisningsväsendets kostnader sjönk under 2017

  Kostnaderna för yrkesutbildningen har minskat under 2017. Till exempel var kostnaderna för den grundläggande yrkesutbildningen nästan 6 procent lägre än året innan. Kostnaderna för gymnasieutbildningen har också minskat.

studieinfo.fi

Studieinfo.fi

Portalen ger information om examina, yrken och studier vid olika läroanstalter. I den kan du både hitta lämpliga utbildningar och söka till dem.

Goda modeller

Goda modeller

Goda modeller är en tjänst som drivs av Utbildningsstyrelsen och som är öppen för alla. Alla som arbetar i skolvärlden kan föreslå goda modeller för publicering.

GRK 2018

GRK 2018

Nya grunder för läroplanen för grundläggande konstundervisning

Plan för småbarnspedagogik

Plan för småbarnspedagogik

På webbsidan finns det information om hur grunderna för planen för småbarnspedagogik utarbetas.