Aktuellt

 • 19.6.2018Webbnyhet

  Månadens statistik: Upp till 4 års skillnader i längden på läroplikten mellan europeiska länder

  Det finns stora skillnader mellan europeiska länder i hur länge läroplikten varar och hur mycket obligatoriska lektioner som ges i skolorna under läroplikten. Detta framgår av den senaste årliga utredningen från Eurydice, EU:s nätverk för informationsutbyte inom utbildning.

 • 15.6.2018Webbnyhet

  5 miljoner euro till försök inom den grundläggande utbildningen

  Utbildningsstyrelsen har beviljat statsunderstöd till 70 projekt för försök och innovationer inom den grundläggande utbildningen. Sammanlagt cirka 5 miljoner euro går till att hitta nya sätt att utveckla utbildningen, förnya lärandet och utveckla tillsammans.

 • 15.6.2018Webbnyhet

  En nätbaserad serviceplattform åt Europass

  Europeiska unionens Europass-system, som varit i bruk i över tio år, genomgår en genomgripande reform, då man övergår från ett dokumentbaserat system till en nätbaserad serviceplattform. Den nya tjänsten erbjuder medborgarna ett mångsidigt urval av verktyg och tjänster både för arbetssökning och studier. Utvecklingsarbetet genomförs etappvis så att den nya serviceplattformen införs i slutet av 2019.

 • 14.6.2018Meddelande

  Nya studerande har valts till yrkesutbildning och gymnasieutbildning

  I vårens gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning fanns 71 900 sökande, varav 65 200 fick en studieplats. Av de sökande fick 34 100 en studieplats inom yrkesutbildning och 31 100 inom gymnasieutbildning. Antalet sökande som gick ut grundskolan var 56 000, varav 97 % fick en studieplats.

 • 12.6.2018Webbnyhet

  Allt färre yrkesstuderande åker utomlands

  Den internationella mobiliteten bland yrkesstuderande har sjunkit med 11 % jämfört med året innan. Speciellt sjönk deltagandet i korta utlandsperioder på under två veckor, där minskningen var 15 % jämfört med 2016. Totalt 5 551 yrkesstuderande åkte utomlands som en del av studierna i fjol.

studieinfo.fi

Studieinfo.fi

Portalen ger information om examina, yrken och studier vid olika läroanstalter. I den kan du både hitta lämpliga utbildningar och söka till dem.

Goda modeller

Goda modeller

Goda modeller är en tjänst som drivs av Utbildningsstyrelsen och som är öppen för alla. Alla som arbetar i skolvärlden kan föreslå goda modeller för publicering.

GRK 2018

GRK 2018

Nya grunder för läroplanen för grundläggande konstundervisning

Plan för småbarnspedagogik

Plan för småbarnspedagogik

På webbsidan finns det information om hur grunderna för planen för småbarnspedagogik utarbetas.