Ansökan om finansiering

Erasmus+ separat utlysning KA3, yrkesutbildning: ansökningstiden för Centres of Vocational Excellence (CoVEs) slutar 20.2.2020

Syftet med utlysningen är att stödja samarbete mellan yrkesutbildningens spetsenheter (Centres of Vocational Excellence) på europeisk nivå.
Ansökan om finansiering

Erasmus+ yrkesutbildning: Ansökningstiden för sektorspecifika kompetensallianser (KA2 Sector Skills Alliance) slutar 26.2.2020

Sektorspecifika kompetensallianser har som mål att undersöka sektorns kunskapsbehov på arbetsmarknaden och förstärka yrkesutbildningens förmåga att reagera på behoven.
Ansökan om finansiering

Erasmus+ yrkesutbildning: Ansökningstiden för strategiska partnerskapsprojekt (KA202) slutar 24.3.2020

Strategiska partnerskapsprojekt stöder samarbetsprojekt som kan utveckla yrkesutbildningen på ett mångsidigt sätt.
Ansökan om finansiering

Erasmus+ yrkesutbildning: Mobilitetsprojektens (KA102 och KA116) ansökningstid slutar 5.2. 2020

Erasmus+-mobilitetsprojekt för yrkesutbildning (KA102 och KA116) ökar yrkesläroinrättningarnas internationalisering.
Nyheter

Påverka grunderna för läroplanen för integrationsutbildning för invandrare

I arbetet med de nya grunderna vill vi i så stor omfattning som möjligt dra nytta av intressegruppernas sakkunskap och synpunkter. Vi önskar få kommentarer av lärare och utbildare,...
Ansökan om finansiering

Ett Europa för medborgarna: Programmets sista ansökningsomgång slutar 1.9!

Den sista ansökningsomgången inom programmet Ett Europa för medborgarna slutar 1 september 2020. Det nya Programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden startar 2021 och fortsätter till slutet av 2027
Ansökan om finansiering

Ett Europa för medborgarna: Ansökan om bidrag för nätverk mellan kommuner slutar 3.3!

Den 3 mars slutar bidragsansökan för nätverk mellan kommuner inom Ett Europa för medborgarna.
Ansökan om finansiering

Ett Europa för medborgarna: Årets första ansökningsomgång slutar 4.2!

Programmet Ett Europa för medborgarna har tre ansökningsomgångar 2020 som slutar 4 februari, 3 mars och 1 september. Observera att olika projektbidrag ansöks under de olika ansökningsomgångarna.
Nyheter

UKM PRESSMEDDELANDE: PISA 2018: Finland bland de bästa i läskunnighet

I PISA 2018-undersökningen var finländska 15-åringars läskunnighet (medelvärdet 520 poäng) bland de bästa i OECD-länderna tillsammans med Estland (523), Kanada (520), Irland (518) och Korea (514)....
Nyheter

Försöken inom den grundläggande utbildningen visar: En skola som är bra för alla förutsätter förnyelse på olika nivåer, från skolorna till utbildningsförvaltningen

För ett år sedan samlades tolv nyfikna team från olika orter i Finland, allt från Ingå till Uleåborg, för att genomföra olika försök inom den grundläggande utbildningen. Försöken kretsade kring varierande teman, såsom en lugn och stressfri vardag i skolan och nya sätt att bemöta familjerna samt artificiell intelligens och jämlik användning av teknologi. Försöksverksamheten är en del av det första innovationsprogrammet som Utbildningsstyrelsens innovationscenter har genomfört och som avslutades hösten 2019.
Nyheter

Hemmet och skolan behöver gemensamma spelregler för barns och ungas medieanvändning

Sammanlagt 2 000 föräldrar och vårdnadshavare runtom i Finland följde med Världens största föräldrakväll som sändes direkt från Kellonkosken koulu i Tusby. Föräldrarna deltog ivrigt i dialogen som fördes på nätet under kvällens gång. Målet var att tillsammans finna olika sätt att främja en konstruktiv kommunikation, både bland barnen och de unga och mellan hemmet och skolan.
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för allmänbildande utbildning – ansökningsomgången 2020

Delta i Erasmus+ med din skola eller ditt daghem!
Ansökan om finansiering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningsomgång 1/2020 slutar 5.2.2020

Europeiska solidaritetskårens första ansökningsomgång 2020 slutar 5.2 kl. 13.00 finsk tid (12.00 CET). Du kan ansöka bidrag för följande typer av projekt: volontärverksamhet (ESC11), praktik och jobb (ESC21) och solidaritetsprojekt (ESC31).
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång 1/2020 slutar 5.2.2020

Ansökningsomgång 1/2020 inom Erasmus+ för ungdomssektorn slutar 5.2.2020 kl. 13.00 finsk tid (12.00 CET). Under den här ansökningsomgången kan du ansöka bidrag för alla typer av projekt inom programmet.
Meddelanden

Resultaten i gemensam ansökan till högskolor klara

I höstens gemensamma ansökan till högskolor fanns 30 100 sökande, varav drygt 7 000 fick en studieplats. Antalet godkända är cirka 200 fler än ifjol. I ansökan ingick den här gången omkring 250...
Blogg

Lekens natur

Lek och lekfullt lärande lyfts gång på gång fram när man diskuterar den höga kvaliteten på finländsk småbarnspedagogik. Konferensen Children First lyfter också upp lek och lekfull pedagogik som ett centralt arbetssätt för hållbar utveckling inom undervisning och fostran, med vilket vi kan möta framtida utmaningar.
Nyheter

Finansieringen för Erasmus+-programmet ökar år 2020

Europeiska kommissionen har offentliggjort Erasmus+-programmets budget, ansökningstider och programguide för år 2020. Utbildningsstyrelsen delar i egenskap av Finlands nationella Erasmus+-byrå ut ungefär 45,5 miljoner euro år 2020 för att utveckla utbildningen och ungdomsverksamheten.
Nyheter

Utbildningsstyrelsen uppdaterar sina anvisningar om avgiftsfria skolutflykter och lägerskolor

Varje barn har rätt till avgiftsfri grundläggande utbildning, betonar riksdagens biträdande justitieombudsman i sina beslut från oktober. Utbildningsstyrelsen kommer i fortsättningen att hänvisa till biträdande justitieombudsmannens ställningstaganden i sina anvisningar.
Nyheter

Skolåret avslutas med en gemensam fest för alla – ta del av Utbildningsstyrelsens anvisningar

Utbildningsstyrelsens anvisningar ger skolorna riktlinjer som gäller religiösa evenemang.
Nyheter

Poststrejkens verkningar från och med 11.11 – använd gärna elektroniska kommunikationsmedel

Strejken som berör Postens utdelningstjänster börjar måndagen den 11 november. Strejken inverkar också på postutdelningen vid Utbildningsstyrelsen.