Nyheter

Statistiktjänsten Vipunen ger nu enkelt tillgång till aktuell information om elever inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Helheten som berör förskoleundervisning och grundläggande utbildning i utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen har kompletterats med nya rapporter som ger en lägesöversikt över barnen och eleverna som deltar i förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt över dem som har avslutat den grundläggande utbildningen. Rapporterna uppdateras varje månad.
Nyheter

THL har uppdaterat anvisningen som berör coronavirusexponering i småbarnspedagogiken, skolorna och läroanstalterna

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har uppdaterat sin anvisning 20.9.2021. Du kan läsa den uppdaterade anvisningen på THL:s webbplats:
Nyheter

En vardag som stöder välbefinnandet i skolorna och läroanstalterna har en nyckelroll i återhämtningen från pandemin

Resultaten av enkäten Hälsa i skolan som publicerades idag ger samma bild som många andra utredningar som gjorts under pandemin: coronatiden och undervisningen på distans har varit belastande särskilt för barn och unga. Nu är det tillfälle för skolorna och läroanstalterna att identifiera de barn och unga som behöver mera stöd och att svara på deras individuella behov.
Meddelanden

Majoriteten av kommunerna har endast enstaka läropliktiga unga som saknar studieplats

I Utbildningsstyrelsens föregående granskning den 30 augusti saknade 1 206 läropliktiga en plats vid fortsatta studier. Under ungefär två veckor har alltså 400 unga fått en studieplats. På kommunnivå...
Meddelanden

OECD-jämförelse: Den socioekonomiska bakgrunden påverkar fortfarande utbildningsvalen i hög grad – små regionala variationer beträffande utbildningsnivån i Finland

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD har publicerat sin årliga indikatorpublikation som jämför utbildningssystem, Education at a Glance. Specialtemat för årets publikation var jämlikhet inom utbildningen. Granskningen gällde huvudsakligen år 2019.
Nyheter

Podcasten Lärandet som passion fortsätter med fokus på digitalt lärande

I podcast-serien Lärandet som passion diskuteras digitalt lärande i hela fem nya avsnitt. Samtidigt går man djupare in på beskrivningarna av digital kompetens som har utarbetats som stöd för...
Nyheter

Barnens delaktighet lyfts fram under den riksomfattande trafiksäkerhetsveckan

Den riksomfattande trafiksäkerhetsveckan inleds idag 13.9. Målet för trafiksäkerhetsveckan är att påminna om betydelsen av trafikfostran och uppmuntra lärare, elever och studerande inom alla utbildningsstadier att ta upp trafiksäkerhetsfrågor i sin egen gemenskap.
Nyheter

Evenemanget Your Europe Digital Roadshow ger info om möjligheter till internationell verksamhet inom utbildning

Vad är Your Europe? Europeiska unionens förordning Single Digital Gateway (SDG) har som mål att göra Europas inre marknad bättre tillgänglig för medborgarna. Målet för förordningen är att göra...
Nyheter

Erasmus+ -programmets utbytesperioder för högskolornas personal överträffar förväntningarna och främjar samarbetet mellan högskolorna

Personalen vid de finländska högskolorna har väldigt fina erfarenheter av utbytesperioder utomlands inom ramen för EU:s program Erasmus+. Perioderna har haft en större positiv inverkan än deltagarna har kunnat förvänta sig på förhand. Av responsen som Europeiska kommissionen har samlat in framgår att även högskolorna gynnas av personalens deltagande i internationell mobilitet.
Blogg

Läskunnighet skapar jämlikhet och välbefinnande

Läsfärdigheter är ett tema som debatterats flitigt i offentligheten den senaste tiden. I en internationell jämförelse ligger läsfärdigheterna bland finländska barn, unga och vuxna på en god nivå...
Nyheter

Oph.fi utvecklas utifrån kundernas önskemål – tack till alla som svarade på enkäten!

Det har gått ungefär två år sedan Utbildningsstyrelsens webbplats Oph.fi förnyades. Utöver det kontinuerliga arbetet med att utveckla tjänsten är målet att utveckla webbsidorna så att de ännu bättre betjänar sina användare. Inför detta samlade vi på våren med en kundenkät in respons på hur tjänsten fungerar.
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång 2 för partnerskap för samarbete (KA2) avslutas 3.11.2021

Den andra ansökningsomgången för partnerskap för samarbete (KA2) inom Erasmus+ för ungdomssektorn avslutas 3.11.2021 kl. 13.00 i finsk tid (12.00 CET).
Nyheter

Tekniskt problem i webbplatsens responssystem – felet åtgärdas för närvarande

Det har uppdagats ett tekniskt fel i responssystemet på Utbildningsstyrelsens svenskspråkiga webbsidor oph.fi/sv. Felet har medfört att all respons inte har kommit fram, och därför har det inte heller...
Ansökan om finansiering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökan av kvalitetsmärke avslutas 31.12.2021

Ansökan av kvalitetsmärke (Quality label) inom Europeiska solidaritetskåren avslutas 31.12.2021 kl. 13.00 i finsk tid (12.00 CET).
Ansökan om finansiering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökningsomgång 2 avslutas 5.10.2021

Den andra ansökningsomgången 2021 för Europeiska solidaritetskåren avslutas 5.10.2021 klo 13.00 finsk tid (12.00 CET):
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för ungdomssektorn: Ansökningsomgång 2 för mobilitetsprojekt (KA1) avslutas 5.10.2021

Ansökningsomgången för mobilitetsprojekt (KA1) inom Erasmus+ ungdomssektorn avslutas 5.10.2021 kl. 13.00 finks tid (12.00 CET):
Blogg

Olika samhällsfenomen är en del av vardagen i skolan och kan bemötas endast genom samarbete

När man talar om skolan och lärandet talar man oundvikligen samtidigt om sådant som pågår i samhället på ett bredare plan: samhälleliga fenomen och utvecklingstrender syns i skolan och skolan syns i...
Nyheter

Världens största föräldrakväll för småbarnspedagogiken ordnas för första gången 8.9

Världens största föräldrakväll för småbarnspedagogiken ordnas för första gången den här hösten. Vi önskar vårdnadshavarna till barn inom småbarnspedagogiken samt personalen varmt välkomna med. Kom och följ med programmet och dela med er av era upplevelser av vad det är som behövs för att barnet ska ha en dag i småbarnspedagogiken.
Meddelanden

I höstens gemensamma ansökan till högskolor finns närmare 9 000 studieplatser

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku alkaa keskiviikkona 1.9. klo 8. Haku päättyy keskiviikkona 15.9. klo 15. Hakulomakkeen voi täyttää osoitteessa beta.opintopolku.fi.
Meddelanden

1206 av de unga som avslutade grundskolan på våren är fortfarande utan studieplats 

Läroplikten höjdes till 18 år i början av augusti. Anordnarna av grundläggande utbildning har under sommaren i enlighet med den nya läropliktslagen haft handlednings- och tillsynsansvar för de elever...