Europass hjälper studerande och personer i arbetslivet att presentera sina kunskaper och färdigheter på ett förståeligt sätt.

Det finns en uppsättning olika verktyg av vilka du kan använda så många du behöver:

Europass-meritförteckning

I meritförteckningen presenterar du dina kunskaper och kompetenser. Den ska innehålla information om din utbildning, din arbetserfarenhet, dina språkkunskaper och ditt övriga kunnande. Du sammanställer meritförteckningen på nätet med hjälp av ett gemensamt europeiskt verktyg.

Skapa en ny Europass-meritförteckning eller uppdatera din meritförteckning online.

Bilaga till högskoleexamensbevis

Bilagan till betyg över högskoleexamen är avsedd för internationellt bruk och innehåller närmare information om examen som du har avlagt och om din högskola. Bilagan utfärdas av högskolan. 

Läs mer här.

Bilaga till yrkesexamensbevis

Bilagan till yrkesexamensbevis ger grundläggande information om studiernas innehåll och yrkeskunskaperna som de ger. Du kan själv ladda ner bilagan från nätet eller be att få den från din skola.

Läs mer här.

Mobilitetsintyg

I mobilitetsintyget antecknas alla perioder som du har tillbringat i ett annat europeiskt land i studiesyfte. Bilagan utfärdas av läroinrättningen.

Läs mer här.

Tillbaka till startsidan för Europass

Europass är ett mångsidigt verktyg. Den här videon på engelska berättar mer.