Europass hjälper studerande och personer i arbetslivet att presentera sina kunskaper och färdigheter på ett förståeligt sätt.
Det finns en uppsättning olika verktyg av vilka du kan använda så många du behöver: