Presentationerna i ordningsföljd från projektträffen 25.5.2021 nedan, öppna eller ladda ner.