Kuvituskuva, tytöt naureskelevat yhdessä

 I Utbildningsstyrelsens nyhetsbrev hittar du aktuell information om utbildning och internationalisering.

Du kan sätta upp dig på en sändlista eller avbeställa nyhetsbrev på beställningssidan.

Aktuellt från enheten för svenskspråkig utbildning vid Utbildningsstyrelsen (utkommer 3–6 gånger om året)

I nyhetsbrevet hittar du aktuell information om kommande svenskspråkiga evenemang och seminarier samt annat aktuellt som berör svenskspråkig utbildning på alla stadier. Brevet är avsett för alla som är intresserade av vad som är på gång på svenska inom bildningssektorn. Nyhetsbrevet utkommer 3–6 gånger om året.

eTwinning

eTwinning är en gemensam samarbetsyta för skolor i Europa. I nyhetsbrevet hittar du information om aktuella fortbildningar och om hur skolan kan utvecklas genom internationalisering på hemmaplan. 

Utbildningsstyrelsens nyhetsbrev om yrkesutbildningen

I undervisnings- och kulturministeriets och Utbildningsstyrelsens gemensamma nyhetsbrev har man samlat de mest aktuella och viktigaste frågorna inom yrkesutbildningen. Brevet är avsett för alla som är intresserade av yrkesutbildning. Det utkommer en gång i månaden.

Utbildningsstyrelsens finskspråkiga nyhetsbrev

UBS fortbildar -nyhetsbrev

Prenumerera på vårt elektroniska nyhetsbrev med information och tips om Utbildningsstyrelsens nya avgiftsbelagda kurser, publikationer och övriga läromedel. Vi skickar nyhetsbrevet cirka en gång i månaden. Nyhetsbrevet är huvudsakligen på finska.

Nyhetsbrevet för småbarnspedagogik och allmänbildande utbildning

Aktuell information om vad som är på gång inom småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.  Utveckling, evenemang och nytt material.

Läsrörelsens nyhetsbrev

Vi berättar varje månad om kommande utbildningar, evenemang, kampanjer, aktuellt material för utvecklandet av läsfärdighet bland vuxna, barn och unga i hela landet.

Euroguidance-nätverkets nyhetsbrev

Nyheter om internationella frågor i Finland och världen för dem som arbetar med information, rådgivning och vägledning.

Kreativa Europa

Nyheter om den internationella kulturen och information om aktuella evenemang och ansökningar.

Utbildningsnyheter från Youth in Action

Nyheter om den internationella ungdomsverksamheten.

EU:s ungdomsprogram

Håll dig uppdaterad genom EU:s ungdomsprograms och Eurodesks gemensamma nyhetsbrev. En del av brevet är på svenska.

MPASSid-tjänstens nyhetsbrev

MPASSid-identifieringsförmedlings informationskanal. Målgruppen för nyhetsbrevet är MPASSid:s förtroendenätverk genom vilket meddelanden skickas till kontakterna automatiskt. Du kan också beställa dem till dig själv i form av ett nyhetsbrev. Kundmeddelanden skickas  ungefär en gång i månaden på finska och svenska.

Nyhetsbrevet Kundpuls

I nyhetsbrevet Kundpuls informerar vi om olika möjligheter att delta i arbetet med att utveckla Utbildningsstyrelsens verksamhet och tjänster. I nyhetsbrevet informerar vi bland annat om workshops och evenemang med anknytning till utveckling av verksamheten samt om aktuella enkäter och begäranden om utlåtande. Brevet innehåller även en möjlighet att svara på en aktuell fråga.