Nyheter

Oph.fi utvecklas utifrån kundernas önskemål – tack till alla som svarade på enkäten!

Det har gått ungefär två år sedan Utbildningsstyrelsens webbplats Oph.fi förnyades. Utöver det kontinuerliga arbetet med att utveckla tjänsten är målet att utveckla webbsidorna så att de ännu bättre betjänar sina användare. Inför detta samlade vi på våren med en kundenkät in respons på hur tjänsten fungerar.
Nyheter

Tekniskt problem i webbplatsens responssystem – felet åtgärdas för närvarande

Det har uppdagats ett tekniskt fel i responssystemet på Utbildningsstyrelsens svenskspråkiga webbsidor oph.fi/sv. Felet har medfört att all respons inte har kommit fram, och därför har det inte heller...
Ansökan om finansiering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökan av kvalitetsmärke avslutas 31.12.2021

Ansökan av kvalitetsmärke (Quality label) inom Europeiska solidaritetskåren avslutas 31.12.2021 kl. 13.00 i finsk tid (12.00 CET).
Blogg

Olika samhällsfenomen är en del av vardagen i skolan och kan bemötas endast genom samarbete

När man talar om skolan och lärandet talar man oundvikligen samtidigt om sådant som pågår i samhället på ett bredare plan: samhälleliga fenomen och utvecklingstrender syns i skolan och skolan syns i...
Nyheter

Världens största föräldrakväll för småbarnspedagogiken ordnas för första gången 8.9

Världens största föräldrakväll för småbarnspedagogiken ordnas för första gången den här hösten. Vi önskar vårdnadshavarna till barn inom småbarnspedagogiken samt personalen varmt välkomna med. Kom och följ med programmet och dela med er av era upplevelser av vad det är som behövs för att barnet ska ha en dag i småbarnspedagogiken.
Meddelanden

I höstens gemensamma ansökan till högskolor finns närmare 9 000 studieplatser

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku alkaa keskiviikkona 1.9. klo 8. Haku päättyy keskiviikkona 15.9. klo 15. Hakulomakkeen voi täyttää osoitteessa beta.opintopolku.fi.
Meddelanden

1206 av de unga som avslutade grundskolan på våren är fortfarande utan studieplats 

Läroplikten höjdes till 18 år i början av augusti. Anordnarna av grundläggande utbildning har under sommaren i enlighet med den nya läropliktslagen haft handlednings- och tillsynsansvar för de elever...
Nyheter

Den nationella skolfreden utlyses för trettioförsta gången – trygg skola temat för det nya läsåret

En trygg skola bygger på människor, ord och gärningar. I en trygg skola upplever var och en att hen blir sedd och ingen behöver vara orolig för mobbning eller för att bli lämnad ensam. Skolfredsårets...
Nyheter

Eleverna och de studerande samt skolpersonalen ska ges arbetsro

Vaccineringen av barn och unga har i viss mån lett till hätska debatter. Utbildningsstyrelsen påminner om att varje elev och studerande samt de anställda vid skolorna och läroanstalterna har absolut rätt till arbetsro.
Ansökan om finansiering

Europeiska solidaritetskåren: Ansökan om kvalitetsmärke för volontärarbete inom humanitärt bistånd avslutas den 22 september 2022

Organisationer kan hos Europeiska kommissionen ansöka om ett kvalitetsmärke för volontärarbete inom humanitärt bistånd. Ansökningstiden avslutas den 22 september 2022 kl. 18.00 finsk tid (17.00 CET).
Meddelanden

Digitalisering och ansvarsfullhet i företagsverksamhet- en ny yrkesexamen i företagande har publicerats

Den nya yrkesexamen i företagande träder i kraft 1.1.2022. Den innehåller tre kompetensområden: kompetensområdet för planering och inledande av företagsverksamhet, kompetensområdet för utveckling av...
Blogg

Insikter och erfarenheter som fås genom försöket med tvåårig förskoleundervisning bidrar till att förnya förskoleundervisningen

Avsikten är bland annat att lite starkare än tidigare fokusera på matematiska färdigheter och öka multilitteraciteten med hjälp av intressanta och meningsfulla material. Barnen ska vid behov få stöd...
Nyheter

Nu tas de nya läroplanerna i bruk i gymnasierna

Första årets gymnasiestuderande får inleda sina studier enligt de nya läroplanerna. De nya läroplanerna i gymnasiet tar i högre grad än tidigare fasta på de studerandes välbefinnande och individuella behov och ger en ännu starkare grund för fortsatta studier och arbetsliv. Utbildningsstyrelsens stödmaterial och läroplanslabb stöder lärarna i deras arbete och i det lokala ibruktagandet av läroplanerna.
Nyheter

Utbildningsstyrelsens material ger stöd i situationer som coronaviruset medför höstterminen 2021

Utgångspunkten är att läsåret 2021–2022 inleds med närundervisning, och det centrala är att säkerställa en trygg vardag. Samtidigt är det viktigt att kartlägga vilka åtgärder som behövs för att åtgärda eventuella konsekvenser som epidemin har haft för lärandet och välbefinnandet. Utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik behöver tyvärr fortsättningsvis förbereda sig för att genomföra exceptionella arrangemang på grund av coronaviruset. Våra material stöder anordnarna såväl i en fortsatt epidemisituation som i återhämtningen från coronaepidemin.
Nyheter

Europeisk jämförelse visar att finländska grundskoleelever har kortare skoldagar än genomsnittet

De finländska grundskoleeleverna har färre obligatoriska lektioner än de europeiska skoleleverna i genomsnitt. I alla europeiska länder har eleverna flest obligatoriska lektioner i läroämnet modersmål och litteratur. De finländska skolorna erbjuder i genomsnitt fler lektioner i naturvetenskapliga ämnen. Det här framgår av en utredning som EU:s nätverk Eurydice har genomfört. I utredningen granskas antalet lektioner i olika läroämnen som läroplikten omfattar i europeiska länder.
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för yrkesutbildning, högskoleutbildning och allmänbildande utbildning: Ansökningstiden för insatsen Erasmus+ Teacher Academies går ut 7.9.2021

Erasmus+ Teacher Academies-insatsen stöder utvecklingen av lärarutbildningen genom europeiskt samarbete.
Ansökan om finansiering

Erasmus+ för yrkesutbildning och högre utbildning: Ansökningstiden för innovationsallianser går ut 7.9.2021

Erasmus+ innovationsallianser förbättrar Europas innovationsförmåga genom högre utbildning, yrkesutbildning och strategiskt samarbete mellan företag.
Nyheter

”Språkfostran räddar världen!” – Finlandsskolornas lärare samlas på utbildningsdagar 

I år är det övergripande temat för utbildningsdagarna ”Språkfostran räddar världen!”. Temat är högaktuellt, eftersom den språkliga mångfalden och ett parallellt och överlappande bruk av olika språk är...
Meddelanden

Ett nytt läsår i förändringarnas tecken

Utgångspunkten är att läsåret 2021–2022 inleds som närundervisning, där det viktiga är att få igång en trygg vardag. Samtidigt är det viktigt att kartlägga vilka åtgärder som behövs för att åtgärda eventuella brister som uppstått i lärandet och välbefinnandet. Tyvärr fortsätter coronasituationen och vi måste vara förberedda på att vi på nytt kan tvingas genomföra exceptionella arrangemang. Trots situationen med coronaviruset har utbildningen utvecklats och det nya läsåret medför många reformer.
Meddelanden

Läsåret börjar – 97 procent av dem som avslutat den grundläggande utbildningen på våren har hittills fått en studieplats via den gemensamma ansökan

Utbildningsstyrelsen uppskattar att något under 60 000 förstaklassare inleder sin skolgång i augusti. Sammanlagt ungefär 79 000 studerande inleder studier i gymnasiet eller utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen. Ansökningsskyldigheten i anslutning till utvidgandet av läroplikten verkar ha uppfyllts väl. Hela 99 procent av alla som utexaminerats från den grundläggande utbildningen sökte en fortsatt studieplats i vårens nationella gemensamma ansökan. Det slutliga antalet studerande i utbildningarna klarnar efter augusti.