Nyheter

THL har uppdaterat sina rekommendationer som gäller användning av ansiktsmasker – vi uppdaterar vårt eget stödmaterial så fort som möjligt

THL:s rekommendationer har uppdaterats med anvisningar för situationer där antalet smittade ökar eller där epidemin sprids. Anvisningarna är avsedda för de regionala myndigheterna att tillämpa då de...
Blogg

Då jag ställde frågan: Hur går det?

Det var fantastiskt fint att märka hur väl samtalen togs emot och hur öppet man var beredd att berätta om sin egen vardag. Det framgick en tydlig entusiasm över att man igen ansikte mot ansikte får...
Nyheter

Den Europeiska språkdagen firas den 26 september

I Europa talar man över 200 språk och varje språk är värdefullt. Mångsidiga språkkunskaper och språklig medvetenhet betonas också i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen...
Nyheter

Ansök om praktikperiod utomlands via Utbildningsstyrelsen

Högskolestuderande och nyutexaminerade kan söka till Utbildningsstyrelsens EDUFI-praktikplatser 15–29.9.2020. Praktikperioderna är mellan 3 och 10 månader långa och inleds i början av år 2021.
Nyheter

Årets bästa eTwinning-projekt har utsetts

Finlands eTwinning-team har belönat Kummun koulu i Outokumpu och Säynätsalon yhtenäiskoulu i Jyväskylä för årets bästa eTwinning-projekt. I de belönade projekten genomfördes alla delar som ingår i ett lyckat eTwinning-projekt.
Nyheter

Europeiska idrottsveckan uppmuntrar till fysisk aktivitet

Europeiska idrottsveckan (European Week of Sport) firas för sjätte gången den 23 till 30 september 2020. På grund av coronavirusepidemin ligger fokus för årets idrottsvecka på mindre evenemang som även delvis kan genomföras virtuellt.
Nyheter

Bildningsarbetsgivarna, Utbildningsstyrelsen och Kommunförbundet gör tillsammans en utredning om ledarskapet inom småbarnspedagogiken, utbildningsväsendet och forskningssektorn

Syftet med enkätundersökningen är att kartlägga hur chefsidentiteten hos ledare inom småbarnspedagogiken, utbildningsväsendet och forskningssektorn i Finland ser ut i en verksamhetsmiljö som...
Meddelanden

Valideringssystem utarbetas för utländska skolor som identifierar sig som finländska

På olika håll i världen finns många skolor som inspirerats av det finländska utbildningssystemet och de finländska läroplansgrunderna. En del av dem har grundats av finländska utbildningssakkunniga i...
Meddelanden

Felaktig information om beviljade studieplatser har gått ut till vårens sökande i gemensam ansökan

Det felaktiga beskedet om en beviljad studieplats gäller ungefär 450 sökande av vilka cirka 40 har hunnit ta emot sin studieplats. Vi är i kontakt med dem som fått ett felaktigt beslut om en...
Meddelanden

17 miljoner euro har beviljats för att jämna ut undantagssituationens följder för gymnasieutbildningen

Utbildningsstyrelsen har beviljat 17 miljoner euro i statsunderstöd för repetitionsstudier för de gymnasiestuderande och för andra åtgärder med vilka man strävar efter att jämna ut följderna av...
Meddelanden

Den formella behörigheten bland lärarna fortfarande på en hög nivå

Den finländska lärarkårens profil är nästan oförändrad: lärarna uppfyller fortfarande mycket väl behörighetsvillkoren för sina uppgifter, de är ungefär i medelåldern och utgör en väldigt kvinnodominerad grupp. Det här framgår av datainsamlingen Lärarna och rektorerna i Finland 2019, vars första resultat nu har publicerats. Det är frågan om den sjätte datainsamlingen som genomförts om de finländska lärarna och rektorerna.
Nyheter

THL:s och UKM:s rekommendation till utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik under coronaepidemin har uppdaterats – fortfarande viktigt med förebyggande åtgärder

THL:s och UKM:s rekommendation till utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik under coronaepidemin har uppdaterats. Ändringarna som gjorts i rekommendationen är inte stora: Den information som tidigare funnits i rekommendationen om bland annat coronatestning och praktiska arrangemang som tydligt hör till hälsovårdens område har tagits bort. I fortsättningen länkar man istället till THL:s sida Barn och coronavirus, där man hittar den senaste uppdaterade informationen.
Meddelanden

Ungefär 4 000 elever i de högre årskurserna har kontinuerligt stor skolfrånvaro

I de högre årskurserna i den grundläggande utbildningen i Finland finns det minst 4 000 elever (cirka 2–3 procent av alla elever i de högre årskurserna) vars skolfrånvaro påverkar skolgången så...
Nyheter

OECD:s Education at a Glance: I Finland lockar yrkesutbildningen människor i alla åldrar

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD har publicerat sin årliga rapport där man jämför olika utbildningssystem, Education at a Glance. I publikationen granskas bland annat uppgifter om utbildningsnivån, deltagandet i utbildning, utbildningens kostnader, anordnandet av utbildning och undervisning samt antalet högskoleutbildade och deras sysselsättningsgrad i OECD:s medlemsländer och enskilda partnerskapsländer. Det särskilda temat för årets jämförelse var yrkesutbildningen. Uppgifterna är i huvudsak från år 2018.
Nyheter

Erkännande av examen som avlagts utomlands kan nu sökas via nätet

Det är nu möjligt att med en elektronisk blankett i Studieinfo ansöka om ett beslut om erkännande av en examen som avlagts utomlands. Den nya tjänsten togs i bruk 7.9.2020.
Nyheter

De första grunderna för läroplanen för folkhögskolorna kan kommenteras

Utbildningsstyrelsen utarbetar grunderna för läroplanen som en del av regeringens förslag till utvidgningen av läroplikten. Grunderna som nu har utarbetats träder i kraft om riksdagen godkänner...
Nyheter

Högskolorna uppskattar: antalet studentutbyten blir långt ifrån det normala under höstterminen

De finländska högskolornas studentutbyten fortsätter höstterminen 2020, men coronasituationen har medfört att både antalet utbytesstuderande som kommer till Finland och som åker från Finland har minskat och ligger långt ifrån det normala. Högskolorna uppskattar att antalet studerande som åker från Finland utgör bara en fjärdedel av antalet studerande som åkte på utbyte förra hösten. Det totala antalet studerande som kommer till Finland är också betydligt lägre än tidigare, men i några högskolor har antalet inkommande studerande till och med ökat.
Nyheter

Ansökan om medlemmar till arbetslivskommissionerna inne på slutrakan – ansökningstiden pågår fram till 15.9

Vi söker 310 medlemmar till sammanlagt 37 arbetslivskommissioner och vi uppmanar alla intresserade att söka. Arbetslivskommissionernas arbete ger insyn i genomförandet av yrkesprov och bedömningen av...
Nyheter

I Varda samlas information om den småbarnspedagogiska verksamheten – vårdnadshavarna kan granska barnens uppgifter från början av september

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) erbjuder från och med år 2021 heltäckande information om småbarnspedagogiken. Informationen i Varda kan användas till exempel för arbetet med att utveckla småbarnspedagogiken och som stöd för beslutsfattandet. Vårdnadshavarna kan också granska sina barns uppgifter via tjänsten Min Studieinfo.
Meddelanden

Höstens gemensamma ansökan till högskolor inleds – närmare 8 000 studieplatser att söka till

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku alkaa keskiviikkona 2.9. klo 8. Haku päättyy keskiviikkona 16.9. klo 15. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa Opintopolku.fi.