Ansökan om finansiering

EU:s Kreativa Europa: Creative Innovation Lab-projekt, ansökningstiden slutar 5.10.2021

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman monialaisen toimintalinjan alla avautunut haku Creative Innovation Lab -hankkeille tarjoaa tukea kulttuurialoja ja audiovisuaalista alaa yhdistäviin digitaalisiin hankkeisiin. Hankkeissa voit luoda av-alan, kulttuurin ja muiden luovien alojen välisenä yhteistyönä innovatiivisia digitaalisia ratkaisuja (esim. työkaluja, malleja ja metodeja), jotka ovat helposti monistettavissa ja joissa on markkinapotentiaalia. Vuoden 2021 haku päättyy 5.10.2021
Meddelanden

Grunderna för utbildning som handleder för examensutbildning har publicerats 

Utbildningsstyrelsen har publicerat grunder för utbildning som handleder för examensutbildning (HUX). I grunderna för utbildningen fastställer Utbildningsstyrelsen utbildningsdelarnas centrala mål...
Nyheter

Webbplatsen oph.fi stöder de sakkunnigas arbete – Hjälp oss att utveckla tjänsten genom att besvara vår enkät

Utbildningsstyrelsens webbplats oph.fi har etablerat sin ställning som ett gemensamt verktyg för sakkunniga och som en informationskälla i frågor som berör småbarnspedagogik, utbildning och internationalisering. Genom att besvara vår enkät kan du påverka webbplatsens innehåll och hjälpa oss att göra det lättare för användaren att hitta informationen på sidorna.
Meddelanden

Över 6000 fick studieplats inom utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet och utbildningen inom teaterarbete vid Tammerfors universitet

Till utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet och utbildningen inom teaterarbete vid Tammerfors universitet godkändes ca tusen nya studerande fler än ifjol. Jämfört med...
Nyheter

Nytt stödmaterial för utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik inför hösten 2021

Epidemiläget varierar i olika regioner och ändrar hela tiden, och vi kan inte med säkerhet veta hur situationen med coronaepidemin ser ut då höstterminen 2021 inleds. Därför är det fortfarande skäl...
Ansökan om finansiering

Erasmus+ yrkesutbildning: Ansökan om finansiering för yrkeskunskapscentrum avslutas den 7 september 2021.

Målet för yrkeskompetenscentren (Centres of Vocational Excellence, CoVE) är att stöda aktörer inom yrkesutbildningen att anpassa sitt utbildningsutbud till näringslivets behov. Kompetenscentren samlar...
Blogg

Glad sommar!

Det gångna läsåret har varit exceptionellt. Coronavirusepidemin har medfört olika förändringar och mer eller mindre rört om i vardagen för var och en, men tillsammans har vi klarat också det här. Runt om i Finland har man gjort en stor insats för att främja lärandet, och nu är det tillfälle att tacka för det fina arbetet och hämta andan en stund då sommarloven börjar.
Nyheter

Åtta finländska skolor har fått titeln eTwinning-skola

Titeln eTwinning-skola 2021–2022 tilldelades totalt 2 935 europeiska skolor. I år har rekordmånga finländska skolor fått titeln, sammanlagt åtta skolor. Skolorna bildar ett europeiskt nätverk av ledande skolor, som också inspirerar andra skolor att utveckla sin internationella verksamhet.
Meddelanden

21 800 fick högskoleplats i betygsbaserad antagning

I den andra gemensamma ansökan till högskolor på våren godkändes på basis av betyg 21 800 studerande, varav 84 % ansökte om sin första högskoleplats.
Nyheter

De första ansökningsomgångarna under den nya Erasmus+-programperioden kom trevande i gång

I slutet av maj gick tidsfristen ut för de första ansökningsomgångarna i det nya Erasmus+-programmet och antalet ansökningar var måttligt. Dessa ansökningsomgångar gällde bidrag för inlärningsrelaterad mobilitet och partnerskap för samarbete. För ansökningsomgångarna på hösten torde det finnas bidrag att sökas för både småskaliga partnerskap och mobilitet.
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för produktion av läromedel med liten spridning på svenska år 2021

Ansökningstiden börjar 31.5 och slutar 30.6.2021 kl. 16:15. Målet med statsunderstödet som beviljas för produktion av läromedel med liten spridning på svenska är att utveckla svenskspråkiga läromedel...
Nyheter

Innovationscentrets verksamhetsperiod avslutades – Utbildningsstyrelsen fortsätter stödja försöksverksamheten

Under de fyra åren har Innovationscentrets viktigaste uppgift varit att stödja utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik i att utveckla verksamhetskulturen och skapa innovationer...
Blogg

I samma vatten, med nya vindar

Resan för Utbildningsstyrelsens Innovationscenter (2017–2020) har, precis som barkbåten, haft både medvind och motvind, och nu är det aktuellt att bedöma riktningen för framtiden. Hösten 2020...
Nyheter

Minna Kelhä är ny generaldirektör för Utbildningsstyrelsen

Minna Kelhä har varit statssekreterare för undervisningsministern sedan 2019. Tidigare har hon bl.a. varit generalsekreterare för Vänsterförbundets riksdagsgrupp 2016 – 2019 och riksdagssekreterare...
Meddelanden

Det exceptionella skolåret syns inte i antalet utexaminerade

I vår slutför ungefär 60 300 elever den grundläggande utbildningens lärokurs. Det är ungefär tusen fler än föregående vår, eftersom årskullen är en aning större. Det framgår inte att coronatiden, de...
Meddelanden

Ta del av Utbildningsstyrelsens förnyade webbsida för medier

Utbildningsstyrelsen har förnyat sin webbsida som riktar sig till medierna. Vi vill betjäna medierna ännu bättre och på vår nya sida oph.fi/sv/om-oss/service-media finns ett ökat utbud av material som stöd för arbetet vid redaktionerna.
Nyheter

Webbinarier som stöd för höstterminen 2021 och situationen med coronaepidemin

Vid webbinarierna berättar vi om anvisningarna inför höstterminen som berör coronaepidemin. På svenska ordnas ett gemensamt webbinarium för alla utbildningsformer.
Nyheter

I registret över rättstolkar finns redan professionella inom flera olika språk

Registret över rättstolkar inrättades i april 2016 efter en längre tids förberedelser för att uppfylla skyldigheten som föreskrivs i EU-direktivet från 2010. I enlighet med direktivet ska varje...
Nyheter

Ny utredning: Lärarna önskar att tutorlärarverksamheten kan fortsätta

Lärarna upplever att tutorlärarverksamheten har gagnat den professionella utvecklingen och önskar att verksamheten skulle fortsätta också i framtiden. Verksamhetens finansiering och frågor som berör tidsanvändningen upplevs ändå som utmaningar. Det här framgår av en ny utredning som Koulutuksen tutkimuslaitos vid Jyväskylä universitet har gjort på uppdrag av Utbildningsstyrelsen. I utredningen kartlades hur tutorlärarverksamheten har förverkligats och vilka effekter verksamheten har haft.
Nyheter

Samarbete för en hållbar framtid

Finland har förbundit sig till FN:s handlingsprogram Agenda 2030 och till att uppnå programmets 17 mål för hållbar utveckling senast år 2030. Utbildningen har en nyckelroll när det gäller att uppnå FN...