Ansökan om finansiering

Extra understöd för driftsekonomin vid läroanstalterna inom fritt bildningsarbete

Utbildningsstyrelsen lediganslår ett statsunderstöd för att ersätta inkomstbortfall som undantagsförhållandena orsakat i driftsekonomin för läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet...
Meddelanden

Skolåret avslutas under exceptionella omständigheter – inga stora förändringar i antalet utexaminerade

I grundskolorna, gymnasierna och yrkesutbildningen avslutas skolåret den 30 maj. Ungefär 59 000 elever får ett avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen i vår. Antalet elever som går ut den...
Nyheter

Läroanstalternas huvudmän inom det fria bildningsarbetet kompenseras för inkomstbortfall på grund av coronavirusepidemin ─ ansökan öppnar 20.5.2020

Statsunderstöd beviljas till ett belopp av sammanlagt 21,5 miljoner euro. Understöd kan beviljas huvudmän för sådana läroanstalter inom det fria bildningsarbetet för vilka undantagssituationen som...
Nyheter

Anvisningarna om frånvaro i den grundläggande utbildningen från och med 14.5 har preciserats

I den grundläggande utbildningen har man från och med den 14 maj 2020 i sin helhet återgått till att följa den lagstiftning som råder under normala förhållanden. Vad gäller frånvaro är grundprincipen...
Ansökan om finansiering

Läsrörelsen delar ut understöd för projekt som stärker läskunnigheten bland unga och vuxna

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd till ett belopp av sammanlagt ca 1,1 miljoner euro för främjande av läskunnighet i Finland. Av beloppet kan 325 000 euro sökas för projekt som stärker...
Ansökan om finansiering

Starkare strukturer för främjande av läsandet genom En läsande kommun -nätverksarbete

Utbildningsstyrelsen utlyser statsunderstöd till ett belopp av sammanlagt ca 1,1 miljoner euro för främjande av läskunnighet i Finland. Av beloppet kan 800 000 euro sökas för att verkställa programmet...
Nyheter

Läskunnigheten stärks genom nätverkssamarbete: Läsrörelsen öppnar två ansökningshelheter för statsunderstöd för att utveckla läskunnigheten

Läsrörelsen vid Utbildningsstyrelsen utvidgar sin verksamhet genom att öppna två ansökningar för statsunderstöd för att främja läskunnigheten. Statsunderstöd utlyses totalt till ett belopp av ungefär en miljon euro. Syftet med statsunderstöden är att arbetet för att främja läskunnigheten bättre ska kunna integreras som en del av kommunernas och gemenskapernas verksamhet, samt att utveckla samarbetet mellan olika aktörer.
Nyheter

Nya tidtabeller i vårens gemensamma ansökningar till högskolor

Tidsgränsen för publiceringen av antagningsresultaten i den andra gemensamma ansökan flyttas fram med en vecka. Samtliga resultat publiceras senast onsdagen den 15 juli 2020. Också tidsgränsen för...
Blogg

Hur ser förändringsledarskapet ut under undantagsförhållandena?

Inom loppet av bara några dagar övergick man till avvikande undervisningsarrangemang inom småbarnspedagogiken och utbildningen. I den här situationen har förändringsledarskapet och välbefinnandet fått en allt större roll. Vilka lärdomar från denna tid kan vi bära med oss med tanke på framtiden?
Blogg

De sista veckorna före läsårets slut skapar en bro inför framtiden

Torsdagen den 14 maj blir avvecklingen av restriktionerna som införts på grund av coronaepidemin verklighet rent konkret, då barnen i förskoleundervisningen och eleverna i den grundläggande utbildningen återvänder till skolan och rekommendationerna om att barnen ska stanna hemma upphör att gälla. Man går från distansundervisning tillbaka till närundervisning, enligt normal lagstiftning och i enlighet med läroplanerna.
Nyheter

Att komma ihåg från och med 14.5 när den grundläggande utbildningen, småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen börjar

Vad ska man beakta när man förbereder sig på att eleverna återgår till närundervisningen ännu under denna vårtermin? Hur ska undervisningen och förskoleundervisningen, samt småbarnspedagogiken ordnas så att man beaktar hälsomyndigheternas anvisningar om att hindra smittspridningen?
Nyheter

Avvecklingen av begränsningarna som utfärdats på grund av coronavirusepidemin fortsätter

Enligt statsrådets beslut den 4 maj 2020 ska begränsningarna av skyldigheten att ordna utbildning som utfärdats med stöd av beredskapslagen avvecklas från och med den 14 maj 2020 inom grundläggande...
Nyheter

Världens största föräldrakväll: distansskolan gav upphov till oro över barnens ork men medförde också närvarande föräldrar

Under Världens största föräldrakväll delade föräldrar och vårdnadshavare med sig av sina erfarenheter av skolgången och distansundervisningen under undantagsförhållandena. Evenemanget förde samman fler än 8 000 föräldrar och vårdnadshavare.
Nyheter

De begränsningar och avvikande arrangemang som utfärdats på grund av coronavirusepidemin avvecklas inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen från och med 14.5.2020

Statsrådet har igår fastställt att begränsningarna som utfärdats på grund av coronavirusepidemin ska avvecklas inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen från och med den 14 maj 2020. Statsrådet fastställer inom de närmaste dagarna riktlinjerna för de övriga utbildningsformerna.
Ansökan om finansiering

Nordic Master utlysning 2020

Nordiska ministerrådets Nordic Master-program stöder nordiska universitets och högskolors gemensamma studieprogram på masternivå. År 2020 organiseras ansökningsrundan 30.4-30.10.2020 (23.59 CET). I...
Meddelanden

Sakkunniggrupp föreslår: För att säkerställa att det finns kunnande inom medie- och kommunikationsbranschen behöver man stödja kontinuerligt lärande och utveckla utbildningen

Medie- och kommunikationsbranschen förändras snabbt. Enligt en sakkunniggrupp inom området är det möjligt att svara mot arbetslivets behov genom att förbättra förutsättningarna för kontinuerligt lärande och utveckla utbildningen inom branschen.
Nyheter

Utbildningsstyrelsen ger anvisningar utgående från statsrådets beslut

Våra anvisningar grundar sig på regeringens beslut, med vilka närundervisningen för närvarande har begränsats i skolorna och läroanstalterna. Syftet med alla begränsningar och rekommendationer är att...
Blogg

Coronaviruset har gett oss en intensivkurs i såväl lärande och undervisning som kärnan inom mångsidig kompetens

Nu när vi har börjat vänja oss vid undantagstillståndet är det dags att se framåt och fundera på vad vi kan lära oss av detta. Coronaviruset har gett oss alla en intensivkurs och tvingat oss att lära...
Meddelanden

Under Världens största föräldrakväll 28.4 får man ta del av olika erfarenheter av distansundervisningen

I familjer med skolelever har man ställts inför en helt ny situation denna vår, då största delen av eleverna har övergått till att studera på distans. Under föräldrakvällen får vi ta del av olika...
Ansökan om finansiering

Statsunderstöd för utveckling av yrkesutbildningen

Genom utvecklingsprogrammet för kvalitet och jämlikhet i yrkesutbildningen stöder man beredningen av statsrådets centrala mål och sammanför yrkesutbildningens utvecklingsverksamhet till en bredare...