Hoppa till huvudinnehåll

Anvisningar för sökande och användare av statsunderstöd

Syftet med de allmänna anvisningarna är att beskriva verksamhetssätten som berör statsunderstöd så att de som ansöker om och använder understöden har tillräckliga färdigheter att söka och använda statsunderstöd.

Det har gjorts flera versioner av de allmänna anvisningarna. Varje understöd är bundet till den version av de allmänna anvisningarna som har bifogats till understödsmottagarens beslut om understöd. Från det ursprungliga beslutet om statsunderstöd kan du kontrollera vilken version av de allmänna anvisningarna som styr användningen av de statsunderstöd som du förvaltar. På den här sidan publiceras den senaste versionen av de allmänna anvisningarna (OPH-2727-2022, publicerade 15.5.2023) och de kan avvika från de allmänna anvisningarna för redan beviljade understöd.

För en del understöd tillämpas de allmänna anvisningarna delvis. I sådana fall framgår det av beslutet om statsunderstöd vilka anvisningar som ska tillämpas.

Svaren på de vanliga frågorna har utarbetats så att de i regel gäller för alla Utbildningsstyrelsens statsunderstöd.