Hoppa till huvudinnehåll

Allmänna språkexamina (YKI)


Den allmänna språkexamen (YKI-examen) är en språkexamen som är avsedd för vuxna. Med intyg över en allmän språkexamen kan du visa officiellt dina språkkunskaper. I examen bedöms kunskaperna i standardspråket i praktiska situationer och därför behöver du inte till exempel kunna något fackspråk.

Det allmänna språkexamenssystemet är den finska statens officiella språkexamenssystem, vars intyg du kan använda för många syften, till exempel
•    för att söka arbete eller studieplats
•    för att ansöka om finskt medborgarskap (examina i finska och svenska språket)
•    för att visa nivån på språkkunskaper för arbetsgivare

Allmänt om examen

alt-text (optional, uses title if not set)

Vad är en allmän språkexamen?

Vi har samlat ihop frågor om den allmänna språkexamen. Läs mer om det allmänna språkexamenssystemet.

alt-text (optional, uses title if not set)

Anmälan till allmänna språkexamina

Man anmäler sig till språkexamina genom att först kontakta examensstället och försäkra sig om att det finns plats där. Läs mer om anmälan.

alt-text (optional, uses title if not set)

Examensdagar och -ställen

Allmänna språkexamina ordnas på flera orter runt om i Finland. Om du vill delta i en allmän språkexamen ska du anmäla dig direkt på examensstället medan anmälningstiden pågår.

alt-text (optional, uses title if not set)

Att visa språkkunskaper vid ansökan om finskt medborgarskap

Att få finskt medborgarskap förutsätter minst nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska språket. Läs mer om att visa språkkunskaper.

alt-text (optional, uses title if not set)

Övnings- och läromaterial

Du kan göra övningsuppgifter innan du deltar i provet. Bekanta dig med läromaterialet här.

alt-text (optional, uses title if not set)

Jämställande av allmänna språkexamina med språkexamina för statsförvaltningen

Se hur färdighetsnivåerna i de olika delproven i allmänna språkexamina motsvarar språkexamina för statsförvaltningen.