Hoppa till huvudinnehåll

Allmänna språkexamina (YKI)


Den allmänna språkexamen (YKI-examen) är en språkexamen som är avsedd för vuxna. Med intyg över en allmän språkexamen kan du visa officiellt dina språkkunskaper. I examen bedöms kunskaperna i standardspråket i praktiska situationer och därför behöver du inte till exempel kunna något fackspråk.

Det allmänna språkexamenssystemet är den finska statens officiella språkexamenssystem, vars intyg du kan använda för många syften, till exempel

•    för att söka arbete eller studieplats
•    för att ansöka om finskt medborgarskap (examina i finska och svenska språket)
•    för att visa nivån på språkkunskaper för arbetsgivare 

Allmänna språkexamina och coronaviruset

Uppdaterad 13.1.2022

Vid examensarrangemangen iakttas THL:s allmänna anvisningar om hygien och säkerhet för att förhindra smittspridningen. Vid bekämpningen av coronaepidemin betonas regionala restriktioner och rekommendationer, vilket kan inverka på antalet examinander som kan delta i ett examenstillfälle.

Obs! Anmälan till allmän språkexamen kan flyttas framåt endast en gång, det vill säga i regel till nästa examenstillfälle i samma språk och på samma nivå. Om du inte kan delta i examen som redan flyttats framåt en gång (t.ex. på grund av sjukdom) eller om examenstillfället inhiberas i och med det allmänna hälsoläget, återfår du deltagaravgiften av läroanstalten som ordnar examen. Därefter behöver du anmäla dig på nytt till allmän språkexamen.

Om du har frågor, var i kontakt med den läroanstalt till vilken du anmält dig för att avlägga examen. Om du bor utomlands och har för avsikt att komma och avlägga en examen, vänligen bekanta dig på förhand med THL:s och övriga myndigheters rekommendationer som gäller karantän och coronatester.

Mera information hittar du på THL:s webbplats under rubriken Resor och coronaviruspandemin.

Frågor som berör Utbildningsstyrelsen kan skickas till adressen kielitutkinnot(a)oph.fi.

 

Allmänt om examen

alt-text (optional, uses title if not set)

Allmän språkexamen: Vanliga frågor

Vi har samlat ihop vanliga frågor om den allmänna språkexamen.

alt-text (optional, uses title if not set)

Anmälan till allmänna språkexamina

Man anmäler sig till språkexamina genom elektronisk anmälning.

alt-text (optional, uses title if not set)

Examensdagar och -ställen

Allmänna språkexamina ordnas på flera orter runt om i Finland. Om du vill delta i en allmän språkexamen ska du anmäla dig medan anmälningstiden pågår.

alt-text (optional, uses title if not set)

Att visa språkkunskaper vid ansökan om finskt medborgarskap

Att få finskt medborgarskap förutsätter minst nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska språket.

alt-text (optional, uses title if not set)

Övnings- och läromaterial

Du kan göra övningsuppgifter innan du deltar i provet.

alt-text (optional, uses title if not set)

Jämställande av allmänna språkexamina med språkexamina för statsförvaltningen

Se hur färdighetsnivåerna i de olika delproven i allmänna språkexamina motsvarar språkexamina för statsförvaltningen.

Kontaktuppgifter


Om du har frågor kan du kontakta oss på adressen kielitutkinnot@oph.fi