Hoppa till huvudinnehåll

Allmänna språkexamina (YKI)


Den allmänna språkexamen (YKI-examen) är en språkexamen som är avsedd för vuxna. Med intyg över en allmän språkexamen kan du visa officiellt dina språkkunskaper. I examen bedöms kunskaperna i standardspråket i praktiska situationer och därför behöver du inte till exempel kunna något fackspråk.

Allmänna språkexamina och coronaviruset

Uppdaterad 13.5.2020

På grund av coronavirussituationen arrangeras allmänna språkexamina inte under tiden 18.3.–23.5.2020.

Ifall du har anmält dig till en allmän språkexamen, vars datum faller inom den ovannämnda perioden, kontaktar den läroanstalt som arrangerar examen dig med instruktioner. I huvudsak flyttas anmälan till nästa examen i samma språk och på samma nivå. Ifall du har frågor, ta kontakt direkt med det examensställe du har anmält dig till.

Följande allmänna språkexamina arrangeras i augusti. Information om dem hittar du nedanför på sidan Examensdagar och -ställen.

Ifall du har sökt studieplats i den gemensamma ansökan till högskolorna 18.3.–1.4.2020 och hade anmält dig före 18.3.2020 till en språkexamen, som inhiberades på grund av coronavirussituationen, läs ytterligare information här från och med vecka 20.       

Det allmänna språkexamenssystemet är den finska statens officiella språkexamenssystem, vars intyg du kan använda för många syften, till exempel
•    för att söka arbete eller studieplats
•    för att ansöka om finskt medborgarskap (examina i finska och svenska språket)
•    för att visa nivån på språkkunskaper för arbetsgivare

Allmänt om examen

alt-text (optional, uses title if not set)

Vad är en allmän språkexamen?

Vi har samlat ihop frågor om den allmänna språkexamen. Läs mer om det allmänna språkexamenssystemet.

alt-text (optional, uses title if not set)

Anmälan till allmänna språkexamina

Man anmäler sig till språkexamina genom elektronisk anmälning. Läs mer om anmälan.

alt-text (optional, uses title if not set)

Examensdagar och -ställen

Allmänna språkexamina ordnas på flera orter runt om i Finland. Om du vill delta i en allmän språkexamen ska du anmäla dig medan anmälningstiden pågår.

alt-text (optional, uses title if not set)

Att visa språkkunskaper vid ansökan om finskt medborgarskap

Att få finskt medborgarskap förutsätter minst nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska språket. Läs mer om att visa språkkunskaper.

alt-text (optional, uses title if not set)

Övnings- och läromaterial

Du kan göra övningsuppgifter innan du deltar i provet. Bekanta dig med läromaterialet här.

alt-text (optional, uses title if not set)

Jämställande av allmänna språkexamina med språkexamina för statsförvaltningen

Se hur färdighetsnivåerna i de olika delproven i allmänna språkexamina motsvarar språkexamina för statsförvaltningen.