Hoppa till huvudinnehåll

Allmänna språkexamina (YKI)


Den allmänna språkexamen (YKI-examen) är en språkexamen som är avsedd för vuxna. I examen bedöms kunskaperna i standardspråket i praktiska situationer. Med examensintyg kan du officiellt visa dina språkkunskaper i olika språk.

Det allmänna språkexamenssystemet (YKI) är den finska statens officiella språkexamenssystem. Du kan använda YKI-intyg till exempel

•    för att söka arbete eller studieplats
•    för att ansöka om finskt medborgarskap (examina i finska och svenska språket)
•    för att visa nivån på språkkunskaper för arbetsgivare 

Alla YKI-examen har fyra delprov: tal, talförståelse, skrivning och textförståelse. Varje delprov bedöms skilt.

Examen kan avläggas i följande språk: engelska, spanska, italienska, nordsamiska, franska, svenska, tyska, finska och ryska.

Att delta i YKI-test

alt-text (optional, uses title if not set)

1. Att välja ett lämpligt YKI-test

Den allmänna språkexamen YKI är ett språktest som är avsedd för vuxna. Du kan avlägga testet på olika färdighetsnivåer. Innan du anmälar dig till YKI-test, ta reda på när och på vilket nivå du behöver ett testintyg.

alt-text (optional, uses title if not set)

2. Anmälan till YKI-test

Anmäla dig till YKI-testet via det elektroniska anmälningssystemet.

alt-text (optional, uses title if not set)

3. Innan YKI-testdagen

Efter anmälan får du anvisningar om testet. Förbereda dig för testet och bekanta dig med uppgiftstyperna.

alt-text (optional, uses title if not set)

4. Efter testet

Efter testdagen tar det ungefär 2 månader att få YKI-intyg. Du får intyget per post till adressen som du gav när du anmälde dig till testet.

alt-text (optional, uses title if not set)

Att visa språkkunskaper vid ansökan om finskt medborgarskap

För att ansöka om finskt medborgarskap behöver du ett bevis på skriftliga och muntliga kunskaper i finska eller svenska språket. Du kan bevisa tillräckliga språkkunskaper genom att avlägga en allmän språkexamen på minst nivå tre (mellannivån).

alt-text (optional, uses title if not set)

Yleiset kielitutkinnot 20 vuotta -julkaisu

Yleisten kielitutkintojen 20-vuotisjuhlajulkaisu koottiin vuonna 2014

Kontaktuppgifter


Om du har frågor kan du kontakta oss på adressen kielitutkinnot@oph.fi