Hoppa till huvudinnehåll

Allmänna språkexamina (YKI)


Den allmänna språkexamen (YKI-examen) är en språkexamen som är avsedd för vuxna. I examen bedöms kunskaperna i standardspråket i praktiska situationer. Med examensintyg kan du officiellt visa dina språkkunskaper i olika språk.

Den allmänna språkexamen kan avläggas i följande språk: engelska, spanska, italienska, nordsamiska, franska, svenska, tyska, finska och ryska.

Alla YKI-examen har fyra delprov: tal, talförståelse, skrivning och textförståelse. Varje delprov bedöms separat.

Du kan använda YKI-intyget till exempel

•    för att söka arbete eller studieplats
•    för att ansöka om finskt medborgarskap (examina i finska och svenska språket)
•    för att visa nivån på språkkunskaper för arbetsgivare 

Att delta i YKI-test

1. Att välja ett lämpligt YKI-test, testdagarna

1. Att välja ett lämpligt YKI-test, testdagarna

Den allmänna språkexamen YKI är ett språktest som är avsett för vuxna. Du kan avlägga testet på olika färdighetsnivåer. Före du anmäler dig till YKI-testet, ta reda på när och på vilket nivå du behöver ett examensintyg.

2. Anmälan till YKI-test

2. Anmälan till YKI-test

Anmäl dig till YKI-testet via det elektroniska anmälningssystemet.

3. Före YKI-testdagen

3. Före YKI-testdagen

Efter anmälan får du anvisningar för testet. Förbered dig för testet och bekanta dig med uppgiftstyperna.

4. Efter YKI-testet

4. Efter YKI-testet

Efter testdagen tar det ungefär två månader att få ett YKI-intyg. Du får intyget per post till adressen som du uppgav när du anmälde dig till testet.

Mer information om YKI-tester

Att visa språkkunskaper vid ansökan om finskt medborgarskap

Att visa språkkunskaper vid ansökan om finskt medborgarskap

För att ansöka om finskt medborgarskap behöver du ett intyg över skriftliga och muntliga kunskaper i finska eller svenska språket. Du kan bevisa tillräckliga språkkunskaper genom att avlägga en allmän språkexamen på minst nivå tre (mellannivån).

Examensgrunderna för allmänna språkexamina (på finska)

Examensgrunderna för allmänna språkexamina (på finska)

www.oph.fi

Utbildningsstyrelsen har skrivit examensgrunderna, det vill säga gett allmänna instruktioner på basis av vilka de allmänna språkexamina har utarbetats. I examensgrunderna beskrivs till exempel vilka ämnen och uppgiftstyper som ska ingå i YKI-testerna.

Lag om allmänna språkexamina

Lag om allmänna språkexamina

www.finlex.fi

Det föreskrivs om allmänna språkexamina (YKI) i lag

Yleiset kielitutkinnot 20 vuotta -julkaisu

Yleiset kielitutkinnot 20 vuotta -julkaisu

Yleisten kielitutkintojen 20-vuotisjuhlajulkaisu koottiin vuonna 2014

Kontaktuppgifter


Om du har frågor kan du kontakta oss på adressen kielitutkinnot@oph.fi