Hoppa till huvudinnehåll

Allmänna språkexamina (YKI)


Den allmänna språkexamen (YKI-examen) är en språkexamen som är avsedd för vuxna. Med intyg över en allmän språkexamen kan du visa officiellt dina språkkunskaper. I examen bedöms kunskaperna i standardspråket i praktiska situationer och därför behöver du inte till exempel kunna något fackspråk.

Allmänna språkexamina och coronaviruset

Daterad 11.6.2020

På grund av coronavirussituationen arrangerades allmänna språkexamina inte 18.3.‒23.5.2020. För tillfället ser det ändå ut som om allmänna språkexamina kan arrangeras följande gång i augusti 2020.

Då examina arrangeras följs de allmänna instruktioner som Undervisnings- och kulturministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd (THL) har utarbetat om säkerhet och hygien för att förebygga smitta. Att examina arrangeras på ett tryggt sätt kan till exempel ha en inverkan på antalet deltagare som samtidigt kan avlägga en viss examen. 

Eftersom allmänna språkexamina inte kunde arrangeras under våren måste anmälningar i flera språk flyttas till examina i augusti. På grund av inställda examina och de flyttade anmälningar som följde finns det för tillfället på många ställen fler intresserade än lediga platser särskilt i finska på mellannivå.

Utbildningsstyrelsen har utökat antalet examensplatser och datum i augusti för att avveckla den kö som uppstått p.g.a. inställda examina. Utbildningsstyrelsen följer med coronavirussituationens utveckling samt givna säkerhetsanvisningar under hela sommaren. Systemet med allmänna språkexamina gör sitt bästa för att så många som behöver ett YKI-språkintyg som möjligt skulle kunna avlägga en allmän språkexamen så fort som möjligt fr.o.m. augusti.  

Det allmänna språkexamenssystemet är den finska statens officiella språkexamenssystem, vars intyg du kan använda för många syften, till exempel
•    för att söka arbete eller studieplats
•    för att ansöka om finskt medborgarskap (examina i finska och svenska språket)
•    för att visa nivån på språkkunskaper för arbetsgivare

Allmänt om examen

alt-text (optional, uses title if not set)

Vad är en allmän språkexamen?

Vi har samlat ihop frågor om den allmänna språkexamen. Läs mer om det allmänna språkexamenssystemet.

alt-text (optional, uses title if not set)

Anmälan till allmänna språkexamina

Man anmäler sig till språkexamina genom elektronisk anmälning. Läs mer om anmälan.

alt-text (optional, uses title if not set)

Examensdagar och -ställen

Allmänna språkexamina ordnas på flera orter runt om i Finland. Om du vill delta i en allmän språkexamen ska du anmäla dig medan anmälningstiden pågår.

alt-text (optional, uses title if not set)

Att visa språkkunskaper vid ansökan om finskt medborgarskap

Att få finskt medborgarskap förutsätter minst nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska språket. Läs mer om att visa språkkunskaper.

alt-text (optional, uses title if not set)

Övnings- och läromaterial

Du kan göra övningsuppgifter innan du deltar i provet. Bekanta dig med läromaterialet här.

alt-text (optional, uses title if not set)

Jämställande av allmänna språkexamina med språkexamina för statsförvaltningen

Se hur färdighetsnivåerna i de olika delproven i allmänna språkexamina motsvarar språkexamina för statsförvaltningen.