Hoppa till huvudinnehåll

Allmänna språkexamina (YKI)


Den allmänna språkexamen (YKI-examen) är en språkexamen som är avsedd för vuxna. Med intyg över en allmän språkexamen kan du visa officiellt dina språkkunskaper. I examen bedöms kunskaperna i standardspråket i praktiska situationer och därför behöver du inte till exempel kunna något fackspråk.

Allmänna språkexamina och coronaviruset

Uppdaterad 11.2.2021

På grund av coronavirussituationen arrangerades allmänna språkexamina inte under våren 2020. Examina har därefter ordnats enligt de planerade examensdagarna. Eftersom allmänna språkexamina inte kunde arrangeras under våren måste anmälningar i flera språk flyttas framåt. På grund av inställda examina och de flyttade anmälningar som följde finns det för tillfället på många ställen fler intresserade än lediga platser särskilt i finska på mellannivå. Utbildningsstyrelsen har ökat antalet examenstillfällen för att så många som möjligt ska kunna avlägga examen även under de exceptionella förhållandena.

För att det ska vara så tryggt som möjligt att avlägga examen följs de allmänna instruktioner som undervisnings- och kulturministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd (THL) har utarbetat om säkerhet och hygien. Läroanstalterna som ordnar examina följer hälsomyndigheternas rekommendationer om maximiantalet personer som får vistas samtidigt i samma utrymme (högst 10 personer per examenstillfälle). Anmälda till ett examenstillfälle kan flyttas till en annan examensdag för att det ska vara möjligt att iaktta begränsningarna som gäller antalet deltagare och för att man på det sättet ska kunna ordna examenstillfället på ett tryggt sätt. På vissa examensplatser är det möjligt att deltagarna delas in i grupper med mindre deltagare än normalt, så att examen inleds vid olika tidpunkter. Läroanstalten som ordnar examen tar kontakt med dem som anmält sig och meddelar vilken tid examen börjar.

Inom de allmänna språkexamina har beslutats att det framöver är möjligt att flytta framåt en anmälan endast en gång, det vill säga till nästa examenstillfälle i samma språk och samma nivå. Om du inte kan delta i examen som redan flyttats framåt en gång, antingen på grund av ditt eget beslut och/eller av orsaker som berör dig själv (t.ex. sjukdom) eller på grund av att examenstillfället inhiberas i och med det allmänna hälsoläget, återfår du deltagaravgiften av läroanstalten som ordnar examen. Därefter behöver du anmäla dig på nytt till allmän språkexamen.

Utbildningsstyrelsen följer kontinuerligt med coronavirussituationens utveckling samt de säkerhetsanvisningar som ges. Språkexamenssystemet gör sitt bästa för att så många som möjligt som behöver ett intyg över allmän språkexamen ska kunna avlägga en allmän språkexamen så fort som möjligt. Du får mera information om hur examina avläggs under undantagssituationen och information om eventuella inhiberade examenstillfällen via denna sida.

Om du har frågor, var i kontakt med den läroanstalt till vilken du anmält dig för att avlägga examen.

Om du bor utomlands och har för avsikt att komma och avlägga en examen, vänligen bekanta dig på förhand med THL:s och övriga myndigheters rekommendationer som gäller karantän och coronatester.

Mera information hittar du på THL:s webbplats under rubriken Resor och coronaviruspandemin.

Frågor som berör Utbildningsstyrelsen kan skickas till adressen yki(at)oph.fi.

Det allmänna språkexamenssystemet är den finska statens officiella språkexamenssystem, vars intyg du kan använda för många syften, till exempel
•    för att söka arbete eller studieplats
•    för att ansöka om finskt medborgarskap (examina i finska och svenska språket)
•    för att visa nivån på språkkunskaper för arbetsgivare

Allmänt om examen

alt-text (optional, uses title if not set)

Vad är en allmän språkexamen?

Vi har samlat ihop frågor om den allmänna språkexamen. Läs mer om det allmänna språkexamenssystemet.

alt-text (optional, uses title if not set)

Anmälan till allmänna språkexamina

Man anmäler sig till språkexamina genom elektronisk anmälning. Läs mer om anmälan.

alt-text (optional, uses title if not set)

Examensdagar och -ställen

Allmänna språkexamina ordnas på flera orter runt om i Finland. Om du vill delta i en allmän språkexamen ska du anmäla dig medan anmälningstiden pågår.

alt-text (optional, uses title if not set)

Att visa språkkunskaper vid ansökan om finskt medborgarskap

Att få finskt medborgarskap förutsätter minst nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska språket. Läs mer om att visa språkkunskaper.

alt-text (optional, uses title if not set)

Övnings- och läromaterial

Du kan göra övningsuppgifter innan du deltar i provet. Bekanta dig med läromaterialet här.

alt-text (optional, uses title if not set)

Jämställande av allmänna språkexamina med språkexamina för statsförvaltningen

Se hur färdighetsnivåerna i de olika delproven i allmänna språkexamina motsvarar språkexamina för statsförvaltningen.