Digitala läromedel och övriga studiematerial samt arbetsredskap som används i den grundläggande utbildningen ska vara avgiftsfria för eleven.

Kuvituskuva: Lapset tekevät tietokoneella ryhmätyötä

 

Texten har kompletterats 3.4.2020.