Olika digitala enheter, appar och tjänster har blivit en del av undervisningen inom alla utbildningsstadier och -former. Användningen av dessa har ökat ytterligare till följd av exceptionella undervisningsarrangemang, såsom undervisning med fjärruppkoppling (nedan distansundervisning).
Kuvituskuva: Lapset tekevät tietokoneella ryhmätyötä

 

Texten har uppdaterats 17.2.2021.

I anvisningen nedan används begreppen anordnare och skola för att beskriva alla anordnare av småbarnspedagogik, utbildningsanordnare och huvudmän för läroanstalter samt läroanstalter och skolor.