På den här sidan hittar du information om både planerade och pågående datainsamlingar samt färdigställt material.
 

Du kan söka information på tre olika sätt:

 • med sökord. Du kan antingen skriva ett sökord själv eller en del av ett ord eller så kan du välja ett av orden i listan.
 • under en tidsperiod. Sökningen ger alla förverkligade insamlingar under en viss period eller allt material från perioden.
 • enligt organisation. Du kan söka information enligt den organisation som ansvarar för insamlingen eller för materialet.

Om du väljer alternativet Alla insamlingar (Kaikki tiedonkeruut) eller söker enligt organisation eller tidsperiod, visas resultatet i alfabetisk ordning.

Om du använder ett sökord, visas de insamlingar eller det material där sökordet har använts flest gånger först i resultatlistan.

Du kan hitta följande information om insamlingen/materialet

Informationen med fet stil finns för alla insamlingar och allt material:

 • Insamlingens/materialets namn
 • Beskrivning av insamlingen/materialet
 • Länkar till mera information om insamlingen/materialet, t.ex. till insamlingens egna sidor
 • Tidpunkten som insamlingen gäller
 • Organisationen som ansvarar för insamlingen
 • Insamlingens/materialets kontaktperson(er) och kontaktuppgifter
 • Insamlingens/materialets målgrupp
 • Insamlingens svarsgrupper (kan vara annat än målgrupp) 
 • Tid när insamlingen genomförs (görs) 
 • Insamlingens metoder (webbenkät, intervju etc.)
 • Insamlingens representativitet (är det fråga om en totalundersökning eller ett urval, finns det regionala begränsningar o.s.v.) 
 • Informationens detaljnivå (enhet) (t.ex. elev eller läroanstalt)
 • Antal enligt enhet (t.ex. hur många elever eller läroanstalter är med i insamlingen)
 • Materialets användarvillkor: krävs det tillstånd eller avtal för att använda materialet, är det fråga om ett öppet material eller information som inte ges