Det är möjligt att på ett tryggt sätt delta i internationella evenemang om man följer rimliga förfaringssätt och är vaccinerad. Ta noggrant dela av följande anvisningar som berör resor under pandemin och hur kostnaderna i anslutning till resan ersätts.