Hoppa till huvudinnehåll

Åskådningsfostran i småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen


Åskådningsfostran är en del av den pedagogiska verksamheten i den allmänbildande småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Syftet med åskådningsfostran är att främja ömsesidig respekt och förståelse för olika åskådningar samt stödja utvecklingen av en åskådningsmässig och kulturell identitet hos barnen.

På den här sidan finns information om och praktiska tips för åskådningsfostran. Materialet ger personalen, chefer och övriga sakkunniga verktyg för pedagogisk utveckling och för samarbete. Med hjälp av materialet kan man utveckla hela verksamhetskulturen till en gemenskap som värdesätter och beaktar åskådningsmässig mångfald.

Materialet utgör en helhet, men är ändå uppbyggt så att man kan fokusera direkt på de delområden som man har nytta och behov av i respektive situation. Målet är att materialet ska svara på olika frågor som har ställts angående åskådningsfostran. Innehållet lämpar sig för och gäller både småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen. Sidan uppdateras kontinuerligt.

 

Webbplatshelheten kompletteras med svenskspråkigt innehåll.