Webbplatsen Datainsamlingar och digitala material är ett verktyg för att samordna olika datainsamlingar som berör småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen samt för att utnyttja den information som datainsamlingarna ger.

Målet är att hjälpa skolorna och läroanstalterna att vara förutseende och organisera verksamheten eftersom de får samlad information om vilka insamlingar som är på kommande och vilken information som man har sammanställt utifrån tidigare insamlingar. 

Genom att koordinera insamlingarna vill man lätta på skolornas och läroanstalternas arbetsbörda som olika insamlingar medför. Samtidigt gör webbplatsen det lättare för forskare och myndigheter att utnyttja varandras insamlingar och den information som sammanställts på ett bättre sätt. Målet är att få den insamlade informationen i gemensam användning samtidigt som informationens kvalitet och tillförlitlighet förbättras. 

Webbtjänsten utvecklas och uppdateras kontinuerligt. Bakom tjänsten finns en arbetsgrupp som tillsattes av Utbildningsstyrelsen och som var verksam åren 2018–2019.

Följande organisationer var med i samarbetsgruppen:

 • Regionförvaltningsverket (AVI)
 • Helsingfors universitet Centret för utbildningsevaluering (HEA)
 • Jyväskylä universitet Koulutuksen tutkimuslaitos (KTL)
 • Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU)
 • Kommunförbundet (KL)
 • Undervisningssektorns Fackorganisation (OAJ)
 • Utbildningsstyrelsen (UBS)
 • Undervisnings- och kulturministeriet (UKM)
 • Finlands Akademi (SA)
 • Institutet för hälsa och välfärd (THL)
 • Statistikcentralen (TK)
 • Statens ekonomiska forskningscentral (VATT)