Hur kan du som ledare för din enhet och skola bidra till en bättre framtid för oss alla? På vilket sätt kan du som ledare åstadkomma en vändning mot en bättre framtid utifrån perspektivet för hållbar utveckling?
Johtaminen kestävän kehityksen toiminnassa

Skribent: undervisningsråd Pia Kola-Torvinen, Utbildningsstyrelsen